"Қызылорда облысының денсаулық сақтау   

басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."31" мамырындағы

 №397 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     058 " Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде

                                                     ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және

                                                     инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-

                                                     шараларды іске асыру"

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының орынбасары)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV

                                                     "Қазақстан Республикасының Бюджет

                                                     кодексі"; "Тегін медициналық көмектің

                                                     кепілдік берілген көлемін және міндетті

                                                     әлеуметтік медициналық сақтандыру

                                                     жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету

                                                     бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық

                                                     (иммундық-биологиялық, диагностикалық,

                                                     дезинфекциялық) препараттарды,

                                                     медициналық мақсаттағы бұйымдар мен

                                                     медициналық техниканы, фармацевтикалық

                                                     қызметтер көрсетуді сатып алуды

                                                     ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту

                                                     туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                     2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы, 

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар

                                                     енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің

                                                     2019 жылғы 17 мамырдағы № 318 шешімі,

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешімін іске асыру туралы»

                                                     Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы

                                                     14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына

                                                     өзгерістер мен толықтырулар енгізу

                                                     туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019

                                                     жылғы 21 мамырдағы № 1387 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

мазмұнына байланысты              мемлекет мемлекеттік функцияларды,

                                                       өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан

                                                       туындайтын мемлекеттік қызметтерді

                                                       көрсету

іске асыру түріне қарай               Жеке

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және

                                                       инженерлік инфрақұрылымдарының

                                                       жағдайын жақсарту.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                    Елді мекенде орналасқан денсаулық сақтау

                                                       нысандарына ағымдағы жөндеу жұмыстарын

                                                       жүргізу: 2019 ж. - 1 нысан.

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):       Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және

                                                         инженерлік инфрақұрылымдарының

                                                         жағдайын жақсарту.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

32 940,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

0,0

3 823,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

36 763,0

0,0

0,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                  011 - Республикалық бюджеттен

                                                                 берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік

                                                                және инженерлік     

                                                                инфрақұрылымдарының жағдайын

                                                                жақсарту.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен                          берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

32 940,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

32 940,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі "Шипагер" емханасының ғимаратын ағымдағы жөндеу

нысан

0

0

1

0

0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                 015 - Жергілікті бюджет қаражаты

                                                                есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Халыққа білікті, қолжетімді,

                                                                 мамандандырылған, медициналық-

                                                                 санитарлық, консультациялық-      

                                                                 диагностикалық, стационарлық көмек

                                                                 көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды

                                                                 оңалту және диспансерлеу бойынша іс-

                                                                 шаралар өткізу , аурудың алдын алуға

                                                                 іс-шараларды ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі "Шипагер" емханасының ғимаратын ағымдағы жөндеу

нысан

0

0

1

0

0

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

0,0

3 823,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

3 823,0

0,0

0,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау

басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."31" мамырындағы

 №397 бұйрығымен бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     041 " Облыстардың жергілікті өкілдік

                                                     органдарының шешімі бойынша тегін

                                                     медициналық көмектің кепілдендірілген

                                                     көлемін қосымша қамтамасыз ету"

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының орынбасары)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV

                                                     "Қазақстан Республикасының Бюджет

                                                     кодексі"; "Тегін медициналық көмектің

                                                     кепілдік берілген көлемін және міндетті

                                                     әлеуметтік медициналық сақтандыру

                                                     жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету

                                                     бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық

                                                     (иммундық-биологиялық, диагностикалық,

                                                     дезинфекциялық) препараттарды,

                                                     медициналық мақсаттағы бұйымдар мен

                                                     медициналық техниканы, фармацевтикалық

                                                     қызметтер көрсетуді сатып алуды

                                                     ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту

                                                     туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                     2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы, 

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар

                                                     енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің

                                                     2019 жылғы 17 мамырдағы № 318 шешімі,

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешімін іске асыру туралы»

                                                     Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы

                                                     14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына

                                                     өзгерістер мен толықтырулар енгізу

                                                     туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019

                                                     жылғы 21 мамырдағы № 1387 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

мазмұнына байланысты              мемлекмемлекеттік функцияларды,

                                                       өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан

                                                       туындайтын мемлекеттік қызметтерді

                                                       көрсетуеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай               Жеке

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      Облыс тұрғындарының денсаулығын

                                                       жақсарту, басқару және қаржыландыру

                                                       жүйесін жақсарту

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                    Ұрпақ өрбіту жасындағы және сәбилерге

                                                        білікті, мамандандырылған, кеңес беру және

                                                        диагностикалау, стационарлық көмек

                                                        көрсетуді қамтамасыз ету, аурудың алдын

                                                        алуға іс-шараларды ұйымдастыру. Тегін

                                                        босатылатын дәрілік заттардың тізіміне

                                                        енгізілмеген дәрілік заттар мен сирек

                                                        кездесетін 8 ауру түрімен ауыратын  109

                                                        науқасты 11 атаулы дәрілік заттармен және

                                                        медициналық мақсаттағы бұйымдарымен

                                                        қамтамасыз ету. Экстрагениталды аурулары

                                                        бар және преэклампсия ауыр жағдайындағы

                                                        барлық әйелдер госпитализациясында 2019

                                                        жылға -780 әйелге, Прэклампсияның ауыр

                                                       дәрежесімен ауылдық елді мекеннен келген

                                                       әйелдердің сауықтырылуына 2019 жылға -

                                                       150 әйелге, Экстрагениталды аурулары бар

                                                       елді мекеннен келген әйелдер

                                                       госпитализациясына -100 әйелге,

                                                       Прэклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық

                                                       емханалардан келген әйелдердің

                                                       сауықтырылуына - 170 әйелге,

                                                       Экстрагениталды аурулары бар қалалық

                                                       әйелдер госпитализациясына - 180 әйелге

                                                       көмек көрсетіледі.

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):       Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі

                                                         шеңберінде уақытылы, қолжетімді және

                                                         білікті көмекті туберкулезбен ауыратын,

                                                         психикалық және инфекциялық аурумен

                                                         ауыратын науқастарға қолжетімді болу.

                                                         Тұрғындарға ақпараттық - білім беру

                                                         материалдарын тарату, насихаттау  және

                                                         АҚТҚ-ға анонимді тестилеуді өз еркімен 

                                                         келу және тұрғындардың оса топтарына

                                                         кеңес беру  қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

350 698,0

362 492,0

256 684,0

264 385,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

350 698,0

362 492,0

256 684,0

264 385,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                 015 - Жергілікті бюджет қаражаты

                                                                есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):               Амбулаториялық пациенттерді сапалы

                                                                дәрілік заттармен және арнаулы емдік

                                                                өнімдермен толық және уақытылы

                                                                қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" (Муковисцидоз,Буллезный эпидермолиз,Идиопатикалық және екіншілік өкпе артериясының гипертензиясы,Аяқтың эмболиясы және тромбозы,Ювенильді идиопатиялық артрит,Бехчет ауруы,Целиакия)

диспансерлік есепте тұратын науқастар саны

0

79

109

0

0

Экстрагениталды аурулары бар және преэклампсия ауыр жағдайындағы барлық әйелдер госпитализациясы

әйелдер саны

0

782

780

800

800

Прэклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекеннен келген әйелдердің сауықтырылуы    

әйелдер саны

0

183

150

150

150

Экстрагениталды аурулары бар елді мекеннен келген әйелдер госпитализациясы

әйелдер саны

0

85

100

150

150

Прэклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуы   

әйелдер саны

0

202

170

200

200

Экстрагениталды аурулары бар қалалық әйелдер госпитализациясы

әйелдер саны

0

312

180

200

200

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

350 698,0

362 492,0

256 684,0

264 385,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

350 698,0

362 492,0

256 684,0

264 385,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау 

басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."31" мамырындағы

 №397 бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     039 "Республикалық бюджет қаражаты

                                                     есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда

                                                     ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің

                                                     амбулаториялық-емханалық қызметтерді және

                                                     медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-

                                                     орталықтардың қызмет көрсетуі "

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының орынбасары)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV

                                                     "Қазақстан Республикасының Бюджет

                                                     кодексі"; "Тегін медициналық көмектің

                                                     кепілдік берілген көлемін және міндетті

                                                     әлеуметтік медициналық сақтандыру

                                                     жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету

                                                     бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық

                                                     (иммундық-биологиялық, диагностикалық,

                                                     дезинфекциялық) препараттарды,

                                                     медициналық мақсаттағы бұйымдар мен

                                                     медициналық техниканы, фармацевтикалық

                                                     қызметтер көрсетуді сатып алуды

                                                     ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту

                                                     туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                     2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы, 

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар

                                                     енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің

                                                     2019 жылғы 17 мамырдағы № 318 шешімі,

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешімін іске асыру туралы»

                                                     Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы

                                                     14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына

                                                     өзгерістер мен толықтырулар енгізу

                                                     туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019

                                                     жылғы 21 мамырдағы № 1387 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

мазмұнына байланысты              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай               Жеке

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      ҚР азаматтарының денсаулығын

                                                       жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы

                                                       медициналық көмек көрсету. Өмір сүру

                                                       ұзақтығы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                    Амбулаториялық-емханалық қызметтерді

                                                       және медициналық қызметтерді көрсетуді

                                                       жоғарлату мақсатында индикаторлық

                                                       көрсеткіштеріне қол жеткізу: Күтілетін өмір

                                                       ұзақтығын  - 72,2 жоғарлату, Жалпы өлім-

                                                       жітімді - 5,5 төмендету, Ана өлім-жітімін -

                                                       5,27 төмендету.

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):       Халыққа білікті, қолжетімді,

                                                         мамандандырылған, медициналық-

                                                         санитарлық, консультациялық-

                                                         диагностикалық, стационарлық көмек

                                                         көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды

                                                         оңалту және диспансерлеу бойынша іс-

                                                         шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-

                                                         шараларды ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

мың теңге

780 807,5

666 038,0

378 938,4

410 644,0

419 665,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

780 807,5

666 038,0

378 938,4

410 644,0

419 665,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                 015 - Жергілікті бюджет қаражаты

                                                                есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Облыстық халықтың денсаулығын

                                                                 жақсарту, мемлекеттің стратегиясының

                                                                 және әлеуметтік саясаттың негізі

                                                                 ретінде алғашқы медициналық-

                                                                 санитариялық көмекті дамыту,

                                                                 амбулаториялық-емханалық қызмет

                                                                 көрсету басымды дамуын қамтамасыз

                                                                 ету

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

5

6

7

Күтілетін өмір ұзақтығын ұлғайту

жыл

72,2

72,35

72,35

Жалпы өлім-жітімді төмендету 1000 адамға шаққанда

адам

5,5

5,3

5,3

Ана өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туылған тұрғынға шаққанда

адам

5,27

5,26

5,25

Сәби өлім-жітімін төмендету 1000 тірі туылғандарға шаққанда

адам

8,4

8,3

8,2

Қан айналым жүйесі ауруынан өлім-жітімді төмендету, 100 мың халыққа шаққанда

адам

140,07

140,07

140,07

15-29 жастағы жастар арасында аборт санын төмендету 1 мың әйел шаққанда

адам

2,5

2,5

2,4

БМСКК деңгейінде алдын алу, ана өлімі

адам

5,27

5,26

5,25

Бала өлімі 7 күннен 5 жасқа дейінгі БМСКК деңгейінде алдын алуға болатын, адам

адам

13,46

13,42

13,36

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

780 807,5

666 038,0

378 938,4

410 644,0

419 665,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

780 807,5

666 038,0

378 938,4

410 644,0

419 665,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау

басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."31" мамырындағы

 №397 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     033 "Медициналық денсаулық сақтау

                                                      ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының орынбасары)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV

                                                     "Қазақстан Республикасының Бюджет

                                                     кодексі"; "Тегін медициналық көмектің

                                                     кепілдік берілген көлемін және міндетті

                                                     әлеуметтік медициналық сақтандыру

                                                     жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету

                                                     бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық

                                                     (иммундық-биологиялық, диагностикалық,

                                                     дезинфекциялық) препараттарды,

                                                     медициналық мақсаттағы бұйымдар мен

                                                     медициналық техниканы, фармацевтикалық

                                                     қызметтер көрсетуді сатып алуды

                                                     ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту

                                                     туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                     2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы, 

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар

                                                     енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің

                                                     2019 жылғы 17 мамырдағы № 318 шешімі,

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешімін іске асыру туралы»

                                                     Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы

                                                     14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына

                                                     өзгерістер мен толықтырулар енгізу

                                                     туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019

                                                     жылғы 21 мамырдағы № 1387 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

мазмұнына байланысты              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай               Жеке

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      Медициналық денсаулық сақтау

                                                       ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті

                                                       медициналық және медициналық емес

                                                       жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                    Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі                                      

                                                       жөндеу жүргізу пациенттердің болу

                                                       жағдайларын және медициналық көмектің

                                                       қолжетімділігін жақсартады. Медициналық

                                                       ұйымдардың жарақтандырылу деңгейі 2019

                                                       жылы - 75%, 2020 жылы - 75%, 2021 жылы-75%.

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):       Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын

                                                         материалдық-техникалық жарақтандыру,

                                                         күрделі жөндеу жүргізу.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

92 500,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

3 006 581,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

3 099 081,0

0,0

0,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                  011 - Республикалық бюджеттен

                                                                 берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       трансферттер мен бюджеттік

                                                                 субсидиялар беру

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Денсаулық сақтау объектілерінің

                                                                 материалдық-техникалық базасын нығайту

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен                              берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

92 500,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

92 500,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлук

0

0

1

0

0

                       

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                 015 - Жергілікті бюджет қаражаты

                                                                есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       Капиталдық шығындарды іске асыру

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Шығыстар материалдық-техникалық

                                                                 жасақтауға, денсаулық сақтаудың

                                                                 медициналық ұйымдарының күрделі

                                                                 жөндеуін өткізуге бағытталған

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

5

2

5

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

143

1 126

215

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

бірлік

25

49

51

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

0

10

20

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

47

10

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

22

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

3 006 581,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

3 006 581,0

0,0

0,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау          

басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."31" мамырындағы

 №397 бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     007 "Салауатты өмір салтын насихаттау"

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының орынбасары)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV

                                                     "Қазақстан Республикасының Бюджет

                                                     кодексі"; "Тегін медициналық көмектің

                                                     кепілдік берілген көлемін және міндетті

                                                     әлеуметтік медициналық сақтандыру

                                                     жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету

                                                     бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық

                                                     (иммундық-биологиялық, диагностикалық,

                                                     дезинфекциялық) препараттарды,

                                                     медициналық мақсаттағы бұйымдар мен

                                                     медициналық техниканы, фармацевтикалық

                                                     қызметтер көрсетуді сатып алуды

                                                     ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту

                                                     туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                     2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы, 

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар

                                                     енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің

                                                     2019 жылғы 17 мамырдағы № 318 шешімі,

                                                     ««2019-2021 жылдарға арналған облыстық

                                                     бюджет туралы» Қызылорда облыстық

                                                     мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы

                                                     № 271 шешімін іске асыру туралы»

                                                     Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14

                                                      желтоқсандағы № 1284 қаулысына өзгерістер

                                                      мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда

                                                      облысы әкімдігінің 2019 жылғы 21мамырдағы

                                                      № 1387 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

мазмұнына байланысты              трансферттер мен бюджеттік субсидиялар

                                                       беру

іске асыру түріне қарай               Жеке

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      Халықтың денсаулығын жақсарту

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                    Салауатты өмір салтын қалыптастыру

                                                       арқылы күтілетін өмір сүру ұзақтығын 2019 -

                                                       жылы 72,35 жасқа жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):      Саламатты өмір салтын қалыптастыру

                                                        сұрақтары бойынша іс-шаралар өткізу (СӨС

                                                        қалыптастыру және ауралар

                                                        профилактикасы бойынша іс-шараларды   

                                                        ұйымдастыру және өткізу, жергілікті

                                                        телеарнада және радиостанцияда сөз сөйлеу,

                                                        мерзімді басылымдарда (газеттер,

                                                        журналдар) мақала жариялау, аудио

                                                        (видеороликтер) прокаты, өңірлік газет

                                                        шығару, телехабарлар жасау және көрсету,

                                                        ААМ тарату, сауалнама әзірлеу және

                                                        жүргізу, сыртқы жарнама шығару,

                                                        радиоторап арқылы ақпараттандыру,

                                                        тұрақты ақпарат орналастырумен веб-сайт

                                                        қызметін қамтамасыз ету,профилактикалық

                                                        (скринингтік) қараулар мониторингі, СӨС

                                                        қалыптастыру қызметінің мониторингі, СӨС

                                                        насихаттау бойынша мемлекеттік әлеуметтік

                                                        тапсырыс орналастыру, аудандық, жастар

                                                        денсаулық орталықтарының, темекіге қарсы

                                                        орталықтардың жұмыс істеуі). 2019 жылға

                                                        қарай 2020-2021 жылдарға арналған

                                                        сомалардың көбею тарапына ауытқуы

                                                        тұтынушылар бағаларының индексіне

                                                        шығындардың артуымен байланысты

                                                        қалыптасты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

174 363,0

174 363,0

174 363,0

178 174,0

178 174,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

15 673,0

20 608,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 363,0

190 036,0

194 971,0

178 174,0

178 74,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                  011 - Республикалық бюджеттен

                                                                 берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       трансферттер мен бюджеттік

                                                                 субсидиялар беру

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Іс-шараларды өткізу мәселелері

                                                                 бойынша салауатты өмір салтын

                                                                 қалыптастыру (ұйымдастыру және

                                                                 өткізу жөніндегі іс-шаралар салауатты

                                                                 өмір салтын қалыптастыру және

                                                                 аурулардың алдын алу, сөйлеу

                                                                жергілікті телевизия мен

                                                                радиостанциялар, мақала жариялау,

                                                                мерзімді баспасөзде (газет, журналдар),

                                                                прокат аудио (бейнеролик) шығару,

                                                                аймақтық газеттер, өндірісі мен

                                                                көрсетілімін телехабарлар тарату АОМ

                                                                дайындау және өткізу сауалнамалар

                                                                шығару, сыртқы жарнама, хабардар ету

                                                                радиорубка арқылы, қызметін

                                                                қамтамасыз ету, веб-сайт тұрақты

                                                                ақпаратты орналастыруға мониторингі

                                                                профилактикалық (скринингтік)

                                                                тексеріп-қарау, мониторинг жүргізу,

                                                                СӨС қалыптастыру бойынша

                                                                мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты

                                                                орналастыруға СӨС насихаттау.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Салауатты өмір салтын қалыптастыру және аурулардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша іс-шаралар өткізу

дана

146,0

1 392,0

2 437,0

2 633,0

2 633,0

Жергілікті теледидар мен радиостанцияда сөз сөйлеу

дана

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Мерзімді баспасөзде мақалаларды жариялау (газеттер, журналдар);

дана

75,0

72,0

72,0

72,0

72,0

Аудио / бейнероликтерді жалға алу

дана

82,0

738,0

1 862,0

1 862,0

1 862,0

Выпуск региональной газеты;

дана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Телехабарларды өндіру және тарату

дана

6,0

6,0

24,0

24,0

24,0

Ақпараттық-білім беру материалдарын тираждау

дана

507 820,0

400 186,0

227 040,0

227 040,0

227 040,0

Размещения публикации в интернет порталах

дана

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Сыртқы жарнама шығару

дана

95,0

982,0

1 561,0

1 561,0

1 561,0

Радиорубка арқылы хабарлау

дана

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Ақпаратты тұрақты орналастырумен веб-сайт қызметін қамтамасыз ету

дана

48,0

1,0

12,0

12,0

12,0

Профилактикалық (скринингтік) тексерулердің мониторингі

дана

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

СӨС қалыптастыру қызметінің мониторингі, оның ішінде скринингтік тексерулер

дана

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

СӨС насихаттау бойынша Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс

дана

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Аудан орталықтарының (кабиналардың) жұмыс істеуі) СӨС

дана

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Жастар орталықтарының жұмыс істеуі (кабиналар.)

дана

1,0

2 750,0

5 186,0

5 177,0

5 177,0

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен

                                                                 берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

174 363,0

174 363,0

174 363,0

178 174,0

178 174,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 363,0

174 363,0

174 363,0

178 174,0

178 174,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                 015 - Жергілікті бюджет қаражаты

                                                                есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Салауатты өмір салтын қалыптастыру

                                                                 мәселелері бойынша іс-шаралар өткізу

                                                                 (СӨС қалыптастыру және аурулардың

                                                                 алдын алу бойынша іс-шараларды

                                                                 ұйымдастыру және өткізу, жергілікті

                                                                 теледидар мен радиостанцияларға сөз

                                                                 сөйлеу, мерзімді басылымдарда

                                                                 (газеттер, журналдар) мақалаларды

                                                                 жариялау, аудио (бейнероликтер)

                                                                 прокаттау, өңірлік газеттер шығару,     

                                                                 телехабарлар шығару және тарату,

                                                                 ИОМ тираждау, сауалнамаларды

                                                                 дайындау және өткізу, сыртқы жарнама

                                                                 шығару, радиорубкалар арқылы

                                                                 ақпараттандыру, ақпаратты тұрақты

                                                                 орналастыра отырып

                                                                 веб-сайт қызметін қамтамасыз ету,

                                                                 алдын алу (скринингтік) жастар

                                                                 денсаулық  орталықтарының, темекіге     

                                                                 қарсы орталықтардың жұмыс істеуі).

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі  туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары  бойынша іс-шаралар өткізу

саны

0,0

1 465,0

1 470,0

0,0

0,0

LED-экрандар арқылы бейнероликтер айналдыру

көрсетілім

0,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

Аудио / бейнероликтерді даярлау

саны

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

Аудио / бейнероликтерді айналдыру

көрсетілім

0,0

1 033,0

0,0

0,0

0,0

Аудиосюжет даярлау

саны

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

Аудиосюжет эфирде көрсету

көрсетілім

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

Nur kz порталына және веб-сайттарға жаңалықтар жариялау

саны

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

Мақала даярлап, жергілікті газетке жариялау

саны

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

Телебағдарлама өндіру және тарату

саны

0,0

1,0

2,0

0,0

0,0

Ақпараттық-танымдық материалдар тираждау

дана

0,0

316 922,0

99 515,0

0,0

0,0

Сыртқы жарнама шығару (билборд, лайтбокс, стенд)

дана

0,0

151,0

24,0

0,0

0,0

WhatsApp  және SMS желісі арқылы  ақпарат тарату

дана

0,0

70 000,0

70 000,0

0,0

0,0

«Салауатты ұрпақ – Ұлт саулығының кепілі!» ұранымен республикалық еріктілер Слетін ұйымдастыру

саны

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

«Жасөспірімдер мен жастарға сексуалдық және репродуктивтік денсаулық, қауіпсіз жыныстық мінез-құлық, қалаусіз жүктілікті болдырмау, ЖИТС/АИТВ алдын-алу» тақырыбында еріктілерді дайындап, оқыту

саны

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

"Ата-аналық дағдаларды қалыптастыру" бағдарламасы бойынша тренерлер даярлау

саны

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

UNFPA халықаралық ұйымының  «Жасөспірімдердің өрбіту жасындағы денсаулығын қорғау» тақырыбындағы бағдарламасы бойынша тренерлер даярлау

саны

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

15 673,0

20 608,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

15 673,0

20 608,0

0,0

0,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау

басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."31" мамырындағы

 №397 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     001 "Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау

                                                     саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

                                                     жөніндегі қызметтер"

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының орынбасары)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         Қазақстан Республикасының 2008 жылғы    

                                                     4 желтоқсандағы Бюджет кодексі; Қызылорда

                                                     облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 тамыздағы   

                                                     № 552 қаулысымен бекітілген «Қызылорда

                                                     облысының денсаулық сақтау басқармасы»

                                                     мемлекеттік мекемесінің Ережесі; ««2019-2021

                                                     жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»

                                                     Қызылорда облыстық мәслихатының 2018

                                                     жылғы 12 желтоқсандағы № 271 шешіміне

                                                     өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

                                                     Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 17

                                                     мамырдағы № 318 шешімі, ««2019-2021

                                                     жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»

                                                     Қызылорда облыстық мәслихатының 2018

                                                     жылғы 12 желтоқсандағы № 271 шешімін іске

                                                     асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің

                                                     2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 1284

                                                    қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

                                                    туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019

                                                    жылғы 21 мамырдағы № 1387 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

мазмұнына байланысты              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай               Жеке

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      Денсаулық сақтау саласын басқару және

                                                       қаржыландыруды жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):      Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету

                                                         және денсаулық сақтау басқару     

                                                         саласындағы мемлекеттік басқару

                                                         функцияларын жүзеге асыру, денсаулық

                                                         сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты

                                                         іске асыру, аккредитация жүргізу, 

                                                         азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын

                                                         іске асыруды қамтамасыз ету, азаматтарға

                                                         медициналық қызмет көрсететін ұйымдарда

                                                         жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстана

                                                         отырып кепілдендірілген медициналық

                                                         қызмет көрсету құқығын қамтамасыз

                                                         ету,облыс тұрғындарының денсаулығына

                                                          әсер ететін факторларға талдау  

                                                         жағдайларын зерттеу, тұрғындардың өлім-

                                                         жітім және аурушаңдылығын төмендету,

                                                         тұрғындардың денсаулығын қорғау туралы

                                                         бағдарлама мен жоспарларды әзірлеу және

                                                         одан әрі денсаулық  сақтау ұйымдастыруды

                                                         жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлеу.

                                                         Мемлекеттік әлеуметтік  тапсырыс            

                                                         шеңберінде арнайы күтім және  

                                                         психологиялық қолдау қажет ететін

                                                         науқастарға мейірбикелік күтім

                                                         бөлімшесінің арнаулы қызметтерін жасау.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

19 252,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

174 204,4

195 676,2

182 577,7

184 251,0

185 928,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 204,4

195 676,2

201 829,7

184 251,0

185 928,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                  011 - Республикалық бюджеттен

                                                                 берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Азаматтық қызметшілердің 

                                                                 Республикалық бюджеттен берілетін

                                                                 ағымдағы нысаналы трансферттер

                                                                 есебінен еңбекақыны арттыруды

                                                                 қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

19 252,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

19 252,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

0

0

28

0

0

Мемлекеттік штаттан тыс қызметкерлердің саны

адам

0

0

35

0

0

оның ішінде:

 

 

 

 

 

 

Ең төменгі жалақы мөлшерін алатан мемлекеттік штаттан тыс қызметкерлердің саны

адам

0

0

23

0

0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                 015 - Жергілікті бюджет қаражаты

                                                                есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Тұрғындарға медициналық қызмет

                                                                 көрсету және денсаулық сақтау басқару

                                                                 саласындағы мемлекеттік басқару

                                                                 функцияларын жүзеге асыру,  

                                                                 денсаулық сақтау саласындағы

                                                                 мемлекеттік  аясатты іске асыру,

                                                                 аккредитация жүргізу,  азаматтардың

                                                                 денсаулығын қорғау құқығын іске

                                                                 асыруды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

34

33

33

33

33

Мемлекеттік штаттан тыс қызметкерлердің саны

адам

35

35

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

50

110

0

0

0

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс

Жоба саны

0

0

4

0

0

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

дана

43

81

41

0

0

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

174 204,4

195 676,2

182 577,7

184 251,0

185 928,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 204,4

195 676,2

182 577,7

184 251,0

185 928,0

               


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау      

                                                                  басқармасы" ММ басшысының                        

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның

коды және атауы:                     058 " Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде

                                                     ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және

                                                     инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-

                                                     шараларды іске асыру"

 

Бюджеттiк бағдарламаның

басшысы:                                   Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

                                                     басшысының міндетін атқарушы)

 

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық

 негізі:                                         ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV

                                                     "Қазақстан Республикасының Бюджет

                                                      кодексі"; "2019 – 2021 жылдарға арналған

                                                      республикалық бюджет туралы" Қазақстан

                                                      Республикасының Заңын іске асыру туралы"

                                                      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018

                                                      жылғы 7 желтоқсандағы № 808 қаулысына

                                                      өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

                                                      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019

                                                      жылғы 17 сәуірдегі № 203 қаулысы; ""2019-

                                                      2021 жылдарға арналған облыстық бюджет

                                                      туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының

                                                     2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 271 шешімін

                                                     іске асыру туралы» Қызылорда облысы

                                                     әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы

                                                     №1284 қаулысына өзгерістер мен

                                                     толықтырулар енгізу туралы"; Қызылорда  

                                                     облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі 

                                                     № 1374 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

 

мемлекеттік басқару деңгейіне

қарай                                              облыстық, республикалық маңызы бар

                                                        қаланың, астананың

 

мазмұнына байланысты              мемлекет мемлекеттік функцияларды,

                                                       өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан

                                                       туындайтын мемлекеттік қызметтерді

                                                       көрсету

 

іске асыру түріне қарай               Жеке

 

ағымдағы/даму                             Ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның

мақсаты:                                      Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және

                                                       инженерлік инфрақұрылымдарының

                                                       жағдайын жақсарту.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                    Елді мекенде орналасқан денсаулық сақтау

                                                       нысандарына ағымдағы жөндеу жұмыстарын

                                                       жүргізу: 2019 ж. - 1 нысан.

 

Бюджеттiк бағдарламаның

 сипаттамасы (негіздемесі):       Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және

                                                         инженерлік инфрақұрылымдарының

                                                         жағдайын жақсарту.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

32 940,0

0,0

0,0

Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

32 940,0

0,0

0,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                  011 - Республикалық бюджеттен

                                                                 берілетін трансферттер есебiнен

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

 

мазмұнына байланысты                       мемлекеттік функцияларды,

                                                                 өкілеттіктерді жүзеге асыру және

                                                                 олардан туындайтын мемлекеттік

                                                                 қызметтерді көрсету.

 

ағымдағы/даму                                      Ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік

                                                                және инженерлік     

                                                                инфрақұрылымдарының жағдайын

                                                                жақсарту.

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019ж.

2020 ж.

2021ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі "Шипагер" емханасының ғимаратын ағымдағы жөндеу

нысан

0

0

1

0

0

              


    "Қызылорда облысының денсаулық сақтау   

                                                                     басқармасы" ММ басшысының                      

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      043 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

басшысы:                                                    басшысының міндетін атқарушы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтапрдағы № 77 қаулысы, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі №1374 қаулысы.     

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік міндеттемелерді орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Халықтың денсаулығын сақтау және нығайту, кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру, қамтамасыз ету, медициналық ұйымдарды білікті кадрлармен қамтамасыз ету. 100% қамтамассыз етілу.  Стипендия алатын оқушылардың стипендия мөлшерін     10 және 25 пайызға жоғарлату

Бюджеттiк бағдарламаның                    

түпкілікті нәтижелері:                                 Медициналық мамандықтар бойынша орта кәсіби және қосымша кәсіби білім беру бағдарламаларын іске асыру. Түлектер саны 2019 жылы -268 адам.  

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік жалпыға міндетті  білім беру стандарттарына сәйкес орта медициналық және фармацевтикалық білімі бар білікті мамандар даярлауды қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,00

0,00

36 342,00

0,00

0,00

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

414 014,00

471 082,00

450 303,0

452 707,0

454 083,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

414 014,00

471 082,00

486 645,00

452 707,00

454 083,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                             

                                                                                        трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Азаматтық қызметшілердің  Республикалық

                                                                                       бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы

                                                                                       трансферттер есебінен еңбекақыны

                                                                                       арттыруды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

36 342,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,00

0,00

36 342,0

0,00

0,00

   

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қызылорда медициналық жоғары колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнындағы жалпы қызметкерлер саны

адам

0

0

184

0

0

Оның ішінде:

 

 

 

 

 

 

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қызылорда медициналық жоғары колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнындағы ең төменгі жалақы мөлшерін алатын қызметкерлердің  саны

адам

0

0

57

0

0

     

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                        мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес   

                                                                                       орта медициналық және фармацевтикалық

                                                                                       білімі бар медициналық қызметкерлерді

                                                                                       дайындау қызметі

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Колледждерде оқитын орташа жылдық контингент

бірлік

837

759

766

793

820

Студенттерді қабылдау бойынша оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

бірлік

218

275

275

275

275

Түлектер саны

бірлік

296

268

268

248

248

Колледждерде оқитын орташа жылдық контингент

бірлік

679

512

512

512

512

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

414 014,00

471 082,0

450 303,0

452 707,00

454 083,00

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

414 014,00

471 082,00

450 303,00

452 707,00

454 083,00

        


          "Қызылорда облысының денсаулық сақтау    

                                                                    басқармасы" ММ басшысының                       

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      042 «Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

басшысы:                                                    басшысының міндетін атқарушы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 15 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі, "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 Қаулысы. 2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы "Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі №1374 қаулысы.         

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Кәмелетке толмағандардың жыныстың қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыстарды төмендету.

Бюджеттiк бағдарламаның

 түпкілікті нәтижелері                               Сексуалдық басымдық бұзылымен зардап шегетін тұлғаларда декомпенсаци жағдайының алдын алу мақсаты химиялық кастрацияға арналған препараттармен 100 % қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Химиялық кастрация жүргізуге арналған антиандрогенді препараттармен қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

мың теңге

0,0

135,0

0,0

0,0

Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

мың теңге

0,0

135,0

0,0

0,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                             

                                                                                        трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Химиялық кастрация жүргізуге арналған

                                                                                       антиандрогенді препараттармен қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Кастрациялауға жататын қамаудағылардың саны

адам

0

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

            


     "Қызылорда облысының денсаулық сақтау    

                                                                    басқармасы" ММ басшысының                       

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      029 «Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары» 

Бюджеттiк бағдарламаның                     Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

басшысы:                                                    басшысының міндетін атқарушы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі                        №193-IV "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімі" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі № 1374 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Облыс халқының денсаулығын жақсарту, төтенше жағдайлар кезінде халыққа медициналық көмек көрсететін медициналық құрылымдар үшін медициналық жабдық, мүлік, медикаменттерді сақтау шарттарын жасау    

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Жұмылдыру қорының мүлігін жаңарту, жинақтау, қалау.

 

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Жұмылдыру қорының мүлігін жаңарту, жинақтау, қалау.

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,00

0,00

5 007,00

0,00

0,00

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

31 322,00

31 854,6

32 324,00

32 705,00

33 003,00

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

31 322,00

31 854,6

37 331,00

32 705,00

33 003,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                             

                                                                                        трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Азаматтық қызметшілердің  Республикалық

                                                                                       бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы

                                                                                       трансферттер есебінен еңбекақыны  

                                                                                       арттыруды қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

5007,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

5007,0

0,0

0,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Арнайы медициналық жабдықтау базасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы ызметкерлер саны

адам

0

0

19

0

0

Оның ішінде:

 

 

 

 

 

 

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Арнайы медициналық жабдықтау базасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде ең төменгі жалақы мөлшерін алатын қызметкерлердің  саны

адам

0

0

10

0

0

      

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Азаматтық қорғаныстың медициналық

                                                                                       қызметінің және арнайы құрылымдардың

                                                                                       құрылымдары мен мекемелері үшін

                                                                                       мобилизациялық резервтің мүлігін сапалы

                                                                                       сақтау және оны бекітілген мерзімдерде

                                                                                       медициналық қоймалардан беруге дайындау

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арнайы медициналық жабдықтау базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметкерлері

адам

19

19

19

19

19

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

31 322,0

31 854,6

32 324,0

32 705,0

33 003,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

31 322,0

31 854,6

32 324,0

32 705,0

33 003,0

              


   "Қызылорда облысының денсаулық сақтау 

                                                                       басқармасы" ММ басшысының                     

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      027 "Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма

басшысы:                                                    басшысының міндетін атқарушы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандығы № 2136 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы" қаулысы;  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың  2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімі" «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуіріндегі № 1374 қаулысы.

 

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Вакцинамен басқарылатын инфекциялармен сырқаттанушылықты төмендету.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Жіті гепатит А-мен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету 100 мың тұрғынға 2019 ж. - 0,54 %, 2020 ж. - 0,54 %, 2021 - 0,54 % құрайды. Жіті гепатит В-мен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету 100 мың тұрғынға  2019 ж. - 2,06 %, 2020 ж. - 2,06  %, 2021 - 2,06 % құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тұрғындарға иммунды алдын алып жүргізу үшін вакцина мен басқа да медициналық иммунобиологиялық препарататтарды сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

1 440 721,0

1 437 736,0

1 475 980,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

98 739,0

305 628,0

320 909,0

330 536,0

340 452,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1 539 460,0

1 743 364,0

1 796 889,0

330 536,0

340 452,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                             

                                                                                        трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді  

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                       мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                       Жұқпалы ауруларды болдырмау мақсатында

                                                                                      ұсынылатын иммунобиологиялық

                                                                                      препарататтарды сатып алу.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен егілетін адамдардың жоспарлы саны

адам

284 102

266 001

271 812

0

0

Балаларды вирусқа қарсы препаратттармен (вирусты гепатит В және С) қамтамасыз ету

адам

7

0

0

0

0

Ересектерді вирусқа қарсы препараттармен (вирусты гепатит В және С) қамтамасыз ету

адам

69

0

0

0

0

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

1 440 721,0

1 437 736,0

1 475 980,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1 440 721,0

1 437 736,0

1 475 980,0

0,0

0,0

   

     

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                        мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                       Вакциналар мен басқа да медициналық  

                                                                                       иммунобиологиялық препараттарды сатып

                                                                                       алу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет есебінен егушілердің жоспарлы саны

адам

121 957

122 501

135 100

140 850

141 939

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

98 739,0

305 628,0

320 909,0

330 536,0

340 452,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

98 739,0

305 628,0

320 909,0

330 536,0

340 452,0

        


                   "Қызылорда облысының денсаулық сақтау    

    басқармасы" ММ басшысының 

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      006 «Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер»                       

Бюджеттiк бағдарламаның                 Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма басшысының міндетін атқарушы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының және дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 1008 бұйрығы. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйегіндегі №293-IV Кодексі «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуіріндегі №1374 қаулысы.

 

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Тәрбие алушалардың өмірін жақсы деңгейде қамтамасыз ету, оларға қажеттілікке байланысты сапалы медициналық қызмет көрсету.                    

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Балалардың толыққанды дамуын қамтамасыз ету -2019 жыл- 100 %, 2020 жыл- 100 %, 2021 жыл- 100 %.

 

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға  білім беру, қалпына келтіру  және денсаулығын нығайту.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

25 822,00

0,00

0,00

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

141 388,00

165 269,00

155 632,00

157 021,00

157 887,00

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

141 388,00

165 269,00

181 454,0

157 021,00

157 887,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                             

                                                                                        трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                       мемлекеттік қызметтерді өрсету.

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Азаматтық қызметшілердің  Республикалық

                                                                                       бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы

                                                                                       трансферттер есебінен еңбекақыны

                                                                                      арттыруды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

25 822,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

25 822,0

0,0

0,0

   

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық мамандандырылған сәби үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнындағы жалпы қызметкерлер саны

адам

0

0

95

0

0

Оның ішінде:

 

 

 

 

 

 

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық мамандандырылған сәби үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнындағы ең төменгі жалақы мөлшерін алатын қызметкерлердің  саны

адам

0

0

70

0

0

     

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                        мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға 

                                                                                        білім беру, қалпына келтіру  және

                                                                                        денсаулығын нығайту.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық мамандандырылған сәби үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында тәрбие алушылардын саны

адам

60

60

60

60

60

1000 бала тұрғынына шаққандағы жалпы сырқаттанушылық

Промилдегі көрсеткіш

3 200,0

3 190,0

3 180,0

3 180,0

3 180,0

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

141 388,0

165 269,0

155 632,0

157 021,0

157 887,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

141 388,0

165 269,0

155 632,0

157 021,0

157 887,0

 


       "Қызылорда облысының денсаулық сақтау    

                                                                              басқармасы" ММ басшысының                      

2019 ж."06" мамырындағы

                                                                                                  № 335 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                     001    "Жергілікті    деңгейде     денсаулық

коды және атауы:                                                  сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттiк бағдарламаның  

 басшысы:                                             Бурамбаева Баян Уристембековна (басқарма басшысының міндетін атқарушы)    

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4  желтоқсандағы Бюджет кодексі, Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 тамыздағы  № 552 қаулысымен бекітілген «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы                       №271 шешімі" «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы                       №1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі №1374 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                     Денсаулық сақтау саласын басқару және            мақсаты:                                                                қаржыландыруды жетілдіру.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                             

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету және денсаулық сақтау басқару саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, аккредитация жүргізу,  азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын іске асыруды қамтамасыз ету, азаматтарға медициналық қызмет көрсететін ұйымдарда жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстана отырып кепілдендірілген медициналық қызмет көрсету құқығын қамтамасыз ету,облыс тұрғындарының денсаулығына әсер ететін факторларға талдау жағдайларын зерттеу, тұрғындардың өлім-жітім және аурущаңдылығын төмендету, тұрғындардың денсаулығын қорғау туралы бағдарлама мен жоспарларды әзірлеу және одан әрі денсаулық сақтау ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлеу. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметтерін жасау.

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

19 252,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

174 204,4

195 676,2

182 594,0

184 251,0

185 928,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 204,4

195 676,2

201 846,0

184 251,0

185 928,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                           011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                                                                                                                                                                    

                                                                         трансферттер есебінен

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты:                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                              Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Азаматтық қызметшілердің  Республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен еңбекақыны арттыруды қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

19 252,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

19 252,0

0,0

0,0

     

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

0

0

28

0

0

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

0

0

35

0

0

Оның ішінде:

 

 

 

 

 

 

Ең төмен жалақы мөлшерін алатын мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

0

0

23

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                          015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты:                             мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету және денсаулық сақтау басқару саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, аккредитация жүргізу,  азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын іске асыруды қамтамасыз ету.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Мемлекеттік қызметкерлердің  саны

адам

34

33

33

33

33

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

35

35

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

50

110

0

0

0

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс

жоба саны

0

0

4

0

0

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

дана

43

81

41

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

174 204,4

195 676,2

182 594,0

184 251,0

185 928,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 204,4

195 676,2

182 594,0

184 251,0

185 928,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау     

                                                                   басқармасы" ММ басшысының                       

    2019 ж."25"ақпандағы

                                                                                                 №125 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      108 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы «15» қаңтардағы № 1334 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын концессиялық жобалардың консультативтік сүйемелдеу

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысын әзірлеу, конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

«Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

мың теңге

42 035,0

139 181,0

64 838,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

42 035,0

139 181,0

64 838,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде ауысымына 250 келушіге арналған  емхана құрылысы», «Арал ауданы Бекбаул ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Сырдария ауданы Ақжарма ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Қазалы ауданы Өркендеу ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Шиелі ауданы Жөлек ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» жобаларының  концепциясын әзірлеуге және конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

жоба

4

 

 

 

 

"Арал ауданы Шижаға ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Бозкөл  ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Қаукей ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Жаңажол ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Тұрмағамбет дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Мырзабай ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жанақорған ауданы Озкент ауылдық округі "дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жаңақорған ауданы Бірлік ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Қараөзек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Белкөл ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Таң ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Н.Бекежанов ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "  "Қызылорда №6 емхана және орталық аудандық ауруханалардың" медициналық кешенді құрылысы, "Облыстық кеңес беру-диагностикалық орталығы" ШЖҚ КМК базасында Chek-up орталығын ашу», "Облыстық перинаталдық орталық", "Қызылорда қалалық ауруханасы", "Облыстық балалар ауруханасы" және "Қызылорда облыстық туберкулезге қарсы диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарын медициналық жабдықтармен жарақтандыру»  "Қызылорда облысы ОМЦ " медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы қалалық аурухана,ОПЦ,ОДБ медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы онкологиялық аурухананың" медициналық кешенді құрылысы,  "Облыстық медицина орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік комуналдық  кәсіпорнына жинақталған операциялық жүйесін орнату.

жоба

 

22

 

 

 

Қызылорда облысында стомотологиялық  қызметті жетілдіру

жоба

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

              


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау    

                                                                    басқармасы" ММ басшысының                                                                   

2019 ж."25"ақпандағы

                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы", «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.

 

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекмемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Денсаулық сақтау нысандар инфрақұрылымы мен материалдық техникалық базасының деңгейін 100 % жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

мың теңге

785 644,0

155 079,0

747 375,0

586 269,0

425 910,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

785 644,0

155 079,0

747 375,0

586 269,0

425 910,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Өркендеу  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

1

1

1

1

Қызылорда облысы, Арал ауданы Бекбауыл  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы Ақжарма  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Амбулаториялық-емханалық қызметі бар Қазалы аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны базасында катетерлеу зертханасын құру және жұмысын қамтамасыз ету»

жоба

 

 

1

 

 

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық медициналық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны базасында катетерлеу зертханасын құру және  жұмысын қамтамасыз ету»

жоба

 

 

1

 

 


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                   

                                       2019 ж."25" ақпандағы                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                                  057 "Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі",   Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".  "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығы,                                                                                                                «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                     Мамандар тапшылығын азайту

 

 

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Медицина оқу орындарының түлектеріне облыс әкімі гранты негізінде резидентурада оқуларын  жалғастыруға 2019 жылы - 20   медицина оқу орындарының түлектерінің мүмкіндік беру және мамандарды көбейту.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Дәрігерлер профильді маман иелері болу үшін резидентурадан оқуын жалғастырулары қажет. Жалпы тәжірибелі дәрігер, терапевт, хирург мамандықтары бойынша бітірген мамандар жұмыстарын тек бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсететін жалғастыра алады және басқа мамандықтар бойынша қызмет атқару үшін резидентура бітіру шарт.

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

24 739,0

27 739,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

24 739,0

27 739,0

0,0

0,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                      015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                      есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді               жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                            Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Денсаулық сақтаудың сапалы қызметтерін көрсетуді қамтамасыз ететін, денсаулық сақтау саласындағы жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандардардың тиімді кадрлық саясат саласын қалыптастыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Медицина оқу орындарының түлектерінің саны

адам

0

20

20

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

24 739,0

27 739,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

24 739,0

27 739,0

0,0

0,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                  

                                       2019 ж."25" ақпандағы                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      041 "Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 347 шешімі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".  "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығы.«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Облыс тұрғындарының денсаулығын жақсарту, басқару және қаржыландыру жүйесін жақсарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның

 түпкілікті нәтижелері                               Ұрпақ өрбіту жасындағы және сәбилерге білікті, мамандандырылған, кеңес беру және диагностикалау, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру. Тегін босатылатын дәрілік заттардың тізіміне енгізілмеген дәрілік заттар мен сирек кездесетін 8 ауру түрімен ауыратын  109 науқасты 11 атаулы дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдарымен қамтамасыз ету. Экстрагениталды аурулары бар және преэклампсия ауыр жағдайындағы барлық әйелдер госпитализациясында              2019 жылға -780 әйелге, Прэклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекеннен келген әйелдердің сауықтырылуына 2019 жылға - 150 әйелге, Экстрагениталды аурулары бар елді мекеннен келген әйелдер госпитализациясына -100 әйелге, Прэклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуына - 170 әйелге, Экстрагениталды аурулары бар қалалық әйелдер госпитализациясына - 180 әйелге көмек көрсетіледі.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде уақытылы, қолжетімді және білікті көмекті туберкулезбен ауыратын, психикалық және инфекциялық аурумен ауыратын науқастарға қолжетімді болу. Тұрғындарға ақпараттық - білім беру материалдарын тарату, насихаттау  және АҚТҚ-ға анонимді тестилеуді өз еркімен  келу және тұрғындардың оса топтарына кеңес беру  қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

350 698,0

268 164,0

256 684,0

264 385,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

350 698,0

268 164,0

256 684,0

264 385,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                       015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                        есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді               жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                            Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Амбулаториялық пациенттерді сапалы дәрілік заттармен және арнаулы емдік өнімдермен толық және уақытылы қамтамасыз ету

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" (Муковисцидоз,Буллезный эпидермолиз,Идиопатикалық және екіншілік өкпе артериясының гипертензиясы,Аяқтың эмболиясы және тромбозы,Ювенильді идиопатиялық артрит,Бехчет ауруы,Целиакия)

диспансерлік есепте тұратын науқастар саны

0

85

109

0

0

Экстрагениталды аурулары бар және преэклампсия ауыр жағдайындағы барлық әйелдер госпитализациясы

әйелдер саны

0

782

780

800

800

Прэклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекеннен келген әйелдердің сауықтырылуы                                                                    

әйелдер саны

0

183

150

150

150

Экстрагениталды аурулары бар елді мекеннен келген әйелдер госпитализациясы

әйелдер саны

0

85

100

150

150

Прэклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуы                                                                    

әйелдер саны

0

202

170

200

200

Экстрагениталды аурулары бар қалалық әйелдер госпитализациясы

әйелдер саны

0

312

180

200

200

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

350 698,0

268 164,0

256 684,0

264 385,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

350 698,0

268 164,0

256 684,0

264 385,0

 


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                  

                                       2019 ж."25" ақпандағы                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      039 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың           2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы". «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.         

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      ҚР азаматтарының денсаулығын жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсету. Өмір сүру ұзақтығы.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті

нәтижелері                                                 Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу пациенттердің болу жағдайларын және медициналық көмектің қолжетімділігін жақсартады. 1000 адамға шаққанда жалпы өлім-жітім көрсеткіші  2019 жылы - 5,5 құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

780 807,5

666 038,0

401 885,0

410 644,0

419 665,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

780 807,5

666 038,0

401 885,0

410 644,0

419 665,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                       015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                        есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді               жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                            Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Күтілетін өмір ұзақтығын ұлғайту

жыл

72,2

72,35

72,35

Жалпы өлім-жітімді төмендету 1000 адамға шаққанда

адам

5,5

5,3

5,3

Ана өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туылған тұрғынға шаққанда

адам

5,27

5,26

5,25

Сәби өлім-жітімін төмендету 1000 тірі туылғандарға шаққанда

адам

8,4

8,3

8,2

Қан айналым жүйесі ауруынан өлім-жітімді төмендету, 100 мың халыққа шаққанда

адам

140,07

140,07

140,07

 15-29 жастағы жастар арасында аборт санын төмендету 1 мың әйел шаққанда

адам

2,5

2,5

2,4

БМСКК деңгейінде алдын алу, ана өлімі

адам

5,27

5,26

5,25

 Бала өлімі 7 күннен 5 жасқа дейінгі БМСКК деңгейінде алдын алуға болатын, адам

адам

13,46

13,42

13,36

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

780 807,5

666 038,0

401 885,0

410 644,0

419 665,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

780 807,5

666 038,0

401 885,0

410 644,0

419 665,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                  

                                       2019 ж."25" ақпандағы                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы,                «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.     

 

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         капиталдық шығындарды іске асыру

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу пациенттердің болу жағдайларын және медициналық көмектің қолжетімділігін жақсартады. 1000 адамға шаққанда жалпы өлім-жітім көрсеткіші 2019 жылы - 5,5 құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру, күрделі жөндеу жүргізу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

92 500,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

2 859 560,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

2 952 060,0

0,0

0,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        011 - Республикалық бюджеттен берілетін                                             

                                                                                        трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              трансферттер мен бюджеттік субсидиялар

                                                                                       беру

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                                        Денсаулық сақтау объектілерінің                          материалдық-техникалық базасын нығайту

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

92 500,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

92 500,0

0,0

0,0

   

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

1

0

0

     

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              Капиталдық шығындарды іске асыру

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Шығыстар материалдық-техникалық жасақтауға, денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі жөндеуін өткізуге бағытталған

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

5

2

5

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

143

1126

215

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

 

25

49

51

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

0

10

20

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

47

10

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

22

0

0

0

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

2 859 560,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2 589 563,1

2 692 130,0

2 859 560,0

0,0

0,0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                  

                                       2019 ж."25" ақпандағы                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      007 «Салауатты өмір салтын насихаттау»                      

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы,  «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Халықтың денсаулығын жақсарту          

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Салауатты өмір салтын қалыптастыру арқылы күтілетін өмір сүру ұзақтығын 2019 - жылы 72,35 жасқа жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Іс-шараларды өткізу мәселелері бойынша салауатты өмір салтын қалыптастыру (ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар салауатты өмір салтын қалыптастыру және аурулардың алдын алу, сөйлеу жергілікті телевизия мен радиостанциялар, мақала жариялау, мерзімді баспасөзде (газет, журналдар), прокат аудио (бейнеролик) шығару, аймақтық газеттер, өндірісі мен көрсетілімін телехабарлар тарату АОМ дайындау және өткізу сауалнамалар шығару, сыртқы жарнама, хабардар ету радиорубка арқылы, қызметін қамтамасыз ету, веб-сайт тұрақты ақпаратты орналастыруға мониторингі профилактикалық (скринингтік) тексеріп-қарау, мониторинг жүргізу, СӨС қалыптастыру бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға СӨС насихаттау.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

174 363,00

174 363,00

174 363,00

178 174,00

178 174,00

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,00

15 673,00

2 500,00

0,00

0,00

Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 363,00

190 036,00

176 863,00

178 174,00

178 174,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Іс-шараларды өткізу мәселелері бойынша салауатты өмір салтын қалыптастыру (ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар салауатты өмір салтын қалыптастыру және аурулардың алдын алу, сөйлеу жергілікті телевизия мен радиостанциялар, мақала жариялау, мерзімді баспасөзде (газет, журналдар), прокат аудио (бейнеролик) шығару, аймақтық газеттер, өндірісі мен көрсетілімін телехабарлар тарату АОМ дайындау және өткізу сауалнамалар шығару, сыртқы жарнама, хабардар ету радиорубка арқылы, қызметін қамтамасыз ету, веб-сайт тұрақты ақпаратты орналастыруға мониторингі профилактикалық (скринингтік) тексеріп-қарау, мониторинг жүргізу, СӨС қалыптастыру бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға СӨС насихаттау.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Салауатты өмір салтын қалыптастыру және аурулардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша іс-шаралар өткізу

дана

146,0

1 392,0

2 437,0

2 633,0

2 633,0

Жергілікті теледидар мен радиостанцияда сөз сөйлеу

дана

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Мерзімді баспасөзде мақалаларды жариялау (газеттер, журналдар);

дана

75,0

72,0

72,0

72,0

72,0

Аудио / бейнероликтерді жалға алу

дана

820,0

738,0

1 862,0

1 862,0

1 862,0

Выпуск региональной газеты;

дана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Телехабарларды өндіру және тарату

дана

6,0

6,0

24,0

24,0

24,0

Ақпараттық-білім беру материалдарын тираждау

дана

507 820,0

400 186,0

227 040,0

227 040,0

227 040,0

Размещения публикации в интернет порталах

дана

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Сыртқы жарнама шығару

дана

95,0

982,0

1 561,0

1 561,0

1 561,0

Радиорубка арқылы хабарлау

дана

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Ақпаратты тұрақты орналастырумен веб-сайт қызметін қамтамасыз ету

дана

48,0

1,0

12,0

12,0

12,0

Профилактикалық (скринингтік) тексерулердің мониторингі

дана

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

СӨС қалыптастыру қызметінің мониторингі, оның ішінде скринингтік тексерулер

дана

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

СӨС насихаттау бойынша Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс

дана

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Аудан орталықтарының (кабиналардың) жұмыс істеуі) СӨС

дана

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Жастар орталықтарының жұмыс істеуі (кабиналар.)

дана

1,0

2 750,0

5 186,0

5 177,0

5 177,0

             

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

174 363,0

174 363,0

174 363,0

178 174,0

178 174,0

Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

174 363,0

174 363,0

174 363,0

178 174,0

178 174,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

                                                                                       жүзеге асыру және олардан туындайтын

                                                                                        мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму                                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері бойынша іс-шаралар өткізу (СӨС қалыптастыру және аурулардың алдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, жергілікті теледидар мен радиостанцияларға сөз сөйлеу, мерзімді басылымдарда (газеттер, журналдар) мақалаларды жариялау, аудио (бейнероликтер) прокаттау, өңірлік газеттер шығару, телехабарлар шығару және тарату, ИОМ тираждау, сауалнамаларды дайындау және өткізу, сыртқы жарнама шығару, радиорубкалар арқылы ақпараттандыру, ақпаратты тұрақты орналастыра отырып веб-сайт қызметін қамтамасыз ету, алдын алу (скринингтік) жастар денсаулық орталықтарының, темекіге қарсы орталықтардың жұмыс істеуі).

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі  туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары  бойынша іс-шаралар өткізу

дана

0,0

1 465,0

0,0

0,0

0

LED-экрандар арқылы бейнероликтер айналдыру

дана

0,0

12 000,0

0,0

0,0

0

Аудио / бейнероликтерді даярлау

дана

0,0

2,0

0,0

0,0

0

Аудио / бейнероликтерді айналдыру

дана

0,0

1 033,0

0,0

0,0

0

Телебағдарлама өндіру және тарату

дана

0,0

1,0

0,0

0,0

0

Ақпараттық-танымдық материалдар тираждау

дана

0,0

316 922,0

0,0

0,0

0

Сыртқы жарнама шығару (билборд, лайтбокс)

дана

0,0

151,0

0,0

0,0

0

WhatsApp  және SMS желісі арқылы  ақпарат тарату.

дана

0,0

70 000,0

0,0

0,0

0

«Салауатты ұрпақ – Ұлт саулығының кепілі!» ұранымен республикалық еріктілер Слетін ұйымдастыру

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0,0

15 673,0

2 500,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

15 673,0

2 500,0

0,0

0,0

              


  "Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                   

                                       2019 ж."25" ақпандағы                                                                                                  № 124 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2019 -2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                                  003 «Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығы,  «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы  №271 шешімі іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы  № 1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы «8» ақпандағы № 1326 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                     Сапалы медициналық қызмет көрсетуін

                                                                       қамтамасыз ететін денсаулық сақтау

                                                                       саласындағы тиімді кадрлық саясатын                  

                                                                       қалыптастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары дәрігерлерінің жалпы санынан ел ішінде және шетелде біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткен дәрігерлердің үлесі: 2019 жылы - 20,7 %; 2020 жылы - 21 %; 2021 жылы-21%. Мейірбикелер үлесі 2019 жылы - 20 %; 2020 жылы - 20 %; 2021 жылы-20 %.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және фармацевтика кадрларының кәсіби дамуы, денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен тәжірибелік дағдыларын тереңдету..

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

74 935,0

124 057,0

121 289,0

74 616,0

76 854,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

74 935,0

124 057,0

121 289,0

74 616,0

76 854,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы::                                                        015 - Жергілікті бюджет қаражаты 

                                                                                         есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты                              мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді               жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму                                            Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық және фармацевтикалық кадрларының кәсіби біліктілігін арттыру, практикалық денсаулық сақтаудың заманауи талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімін және дағдыларын тереңдету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

Есепті кезеңде мамандандырудан және қайта даярлаудан өткен дәрігерлердің саны.

адам

934

1996

1009

1009

1009

Орта буын медициналық қызметкерлерінің білімін жетілдіру саны

адам

544

797

1877

1877

1877

Медициналық ұйымдардың бухгалтерлер мен экономистердің біліктілігін арттыру.

адам

25

20

20

20

20

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

2021 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

74 935,0

124 057,0

121 289,0

74 616,0

76 854,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

74 935,0

124 057,0

121 289,0

74 616,0

76 854,0

 


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы  № 1282 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекмемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тұрғындарға медициналық қызметтерді жеке медициналық ұйымдардың үлесі                              2018 жылы - 55,2 % жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

мың теңге

0,0

785 644,0

155 079,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

785 644,0

155 079,0

0,0

0,0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Өркендеу  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

Қызылорда облысы, Арал ауданы Бекбауыл  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы Ақжарма  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      039 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың  2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы  № 1282 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      ҚР азаматтарының денсаулығын жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсету. Өмір сүру ұзақтығы.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті

нәтижелері                                          Ана өлімінің  көрсеткіші 1000 мың  тұлғаға шаққандағы 2018 жылы -5,28 промиль, 2019 жылы - 5,27 промиль, 2020 - 5,26 промиль;  Сәби өлімінің көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққандағы 2018 жылы -8,50 промиль, 2019 жылы 8,40 промиль, 2020 жылы - 8,30 промиль; Жалпы өлім - жетім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 2018 жылы -5,50 промиль, 2019 жылы -5,40 промиль, 2020 жылы -5,30 промиль; Қанайналым жүйесінің ауруларынан болатын өлім жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы 2018 жылы - 140,36 промиль, 2019 жылы -140,07 промиль, 2020 жылы -140,07 промиль; Қатерлі ісік ауруларынан болатын өлім - жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы 2018 жылы -70,43 промиль, 2019 жылы -70,28 промиль, 2020 жылы -70,21 промиль.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

«Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызметін көрсетуі»

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

666 037,8

603 601,0

629 063,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

666 037,8

603 601,0

629 063,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жоспарлы жыл

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Ана өлімінің  көрсеткіші 1000 мың  тұлғаға шаққандағы

промиль

5,40

0,00

5,28

5,27

5,26

Сәби өлімінің көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққандағы

промиль

10,40

8,80

8,50

8,40

8,30

Жалпы өлім - жетім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда

промиль

5,85

5,64

5,50

5,40

5,30

Қанайналым жүйесінің ауруларынан болатын өлім жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы

промиль

139,97

125,56

140,36

140,07

140,07

Қатерлі ісік ауруларынан болатын өлім - жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы

промиль

70,73

70,5

70,43

70,28

70,21


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы,  ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының  № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы  № 1282 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу пациенттердің болу жағдайларын және медициналық көмектің қолжетімділігін жақсартады. 1000 адамға шаққанда жалпы өлім-жітім көрсеткіші 2018 жылы 5,64, 2019 жылы - 5,5 құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтар сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 692 129,8

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 692 129,8

2 336 405,0

2 336 405,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

151

143

121

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

 

0

25

75

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

1

0

21

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

27

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

1

0

0

Симуляциялық орталықты жабдықтандыру

бірлік

0

1

0

0

0


Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      016 «Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету»                  

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі, "Қызылорда облысында тұратын азаматтарға емделу үшін елді мекен шегінен тысқары жерлерге бюджет қаражаты есебінен тегін немесе жеңілдікпен жол жүруді ұсыну туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 346 шешімі, ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы   17-сесиясының  № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 1282 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік міндетемелерді орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                                 Өмір сүру ұзақтығын ұлғайту, жалпы өлім-жітімнің азаюы.                      

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                                          Жоғары мамандандырылған медициналық көмек алу қолжетімділігін қамтамасыз ету. Халықтың күтілетін өмір ұзақтығын 2018 жылы -72,7 жасқа жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Аймағының шегінен тыс ғылыми-зерттеу орталықтарында емделуге азаматтарды           тегін /жеңілдік жол ақысымен қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету"

мың теңге

28 978,0

36 949,0

51 216,0

43 907,0

46 102,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

28 978,0

36 949,0

51 216,0

43 907,0

46 102,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жоғарғы мамандандырылған медициналық қызмет қабылдау

адам

2396

2708

2708

2708

2708


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                                  003 «Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығы,                                                                                                                                                                  ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы  № 1282 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                     Сапалы медициналық қызмет көрсетуін

                                                                       қамтамасыз ететін денсаулық сақтау

                                                                       саласындағы тиімді кадрлық саясатын                  

                                                                       қалыптастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары дәрігерлерінің жалпы санынан ел ішінде және шетелде біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткен дәрігерлердің үлесі: 2018 жылы - 20,7 %; 2019 жылы - 20,7 %; 2020 жылы-21%. Мейірбикелер үлесі 2018 жылы - 20 %; 2019 жылы - 20 %; 2020 жылы-20 %.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және фармацевтика кадрларының кәсіби дамуы, денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен тәжірибелік дағдыларын тереңдету..

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

мың теңге

64 898,0

74 935,0

124 057,0

72 443,0

76 065,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

64 898,0

74 935,0

124 057,0

72 443,0

76 065,0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Есепті кезеңде мамандандырудан және қайта даярлаудан өткен дәрігерлердің саны.

адам

790

934

1644

1200

1000

Медициналық ұйымдардың бухгалтерлер мен экономистердің біліктілігін арттыру.

адам

25

25

20

20

20


            

       "Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                     001    "Жергілікті    деңгейде     денсаулық

коды және атауы:                                                  сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4  желтоқсандағы Бюджет кодексі, Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 тамыздағы  № 552 қаулысымен бекітілген «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы  № 1282 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                     Денсаулық сақтау саласын басқару және            мақсаты:                                                                қаржыландыруды жетілдіру.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                             

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету және денсаулық сақтау басқару саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, аккредитация жүргізу,  азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын іске асыруды қамтамасыз ету, азаматтарға медициналық қызмет көрсететін ұйымдарда жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстана отырып кепілдендірілген медициналық қызмет көрсету құқығын қамтамасыз ету,облыс тұрғындарының денсаулығына әсер ететін факторларға талдау жағдайларын зерттеу, тұрғындардың өлім-жітім және аурущаңдылығын төмендету, тұрғындардың денсаулығын қорғау туралы бағдарлама мен жоспарларды әзірлеу және одан әрі денсаулық сақтау ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлеу. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметтерін жасау.

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Жергілікті    деңгейде     денсаулық     сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

153 259,7

174 204,4

195 676,2

167 517,0

170 206,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

153 259,7

174 204,4

195 676,2

167 517,0

170 206,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Мемлекеттік қызметкерлердің  саны

адам

29

34

33

33

33

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

33

35

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

0

50

110

110

110

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

шт

0

43

80

80

80


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 қарашадағы  № 1264 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекмемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тұрғындарға медициналық қызметтерді жеке медициналық ұйымдардың үлесі                              2018 жылы - 55,2 % жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

мың теңге

0,0

785 644,0

184 954,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

785 644,0

184 954,0

0,0

0,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Өркендеу  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

Қызылорда облысы, Арал ауданы Бекбауыл  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы Ақжарма  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы

жоба

0

0

1

1

1

 


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      039 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың  2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 қарашадағы  № 1264 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      ҚР азаматтарының денсаулығын жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсету. Өмір сүру ұзақтығы.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті

нәтижелері                                          Ана өлімінің  көрсеткіші 1000 мың  тұлғаға шаққандағы 2018 жылы -5,28 промиль, 2019 жылы - 5,27 промиль, 2020 - 5,26 промиль;  Сәби өлімінің көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққандағы 2018 жылы -8,50 промиль, 2019 жылы 8,40 промиль, 2020 жылы - 8,30 промиль; Жалпы өлім - жетім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 2018 жылы -5,50 промиль, 2019 жылы -5,40 промиль, 2020 жылы -5,30 промиль; Қанайналым жүйесінің ауруларынан болатын өлім жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы 2018 жылы - 140,36 промиль, 2019 жылы -140,07 промиль, 2020 жылы -140,07 промиль; Қатерлі ісік ауруларынан болатын өлім - жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы 2018 жылы -70,43 промиль, 2019 жылы -70,28 промиль, 2020 жылы -70,21 промиль.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

«Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызметін көрсетуі»

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

689 718,0

603 601,0

629 063,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

689 718,0

603 601,0

629 063,0

 

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жоспарлы жыл

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Ана өлімінің  көрсеткіші 1000 мың  тұлғаға шаққандағы

промиль

5,40

0,00

5,28

5,27

5,26

Сәби өлімінің көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққандағы

промиль

10,40

8,80

8,50

8,40

8,30

Жалпы өлім - жетім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда

промиль

5,85

5,64

5,50

5,40

5,30

Қанайналым жүйесінің ауруларынан болатын өлім жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы

промиль

139,97

125,56

140,36

140,07

140,07

Қатерлі ісік ауруларынан болатын өлім - жетім 100 мың тұрғынға шаққандағы

промиль

70,73

70,5

70,43

70,28

70,21


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы,  ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының  № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 қарашадағы  № 1264 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу пациенттердің болу жағдайларын және медициналық көмектің қолжетімділігін жақсартады. 1000 адамға шаққанда жалпы өлім-жітім көрсеткіші 2018 жылы 5,64, 2019 жылы - 5,5 құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтар сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 711 451,0

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 711 451,0

2 336 405,0

2 336 405,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

151

143

121

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

 

0

25

75

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

1

0

21

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

27

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

1

0

0

Симуляциялық орталықты жабдықтандыру

бірлік

0

1

0

0

0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      016 «Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету»                  

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі, "Қызылорда облысында тұратын азаматтарға емделу үшін елді мекен шегінен тысқары жерлерге бюджет қаражаты есебінен тегін немесе жеңілдікпен жол жүруді ұсыну туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 346 шешімі, ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы   17-сесиясының  № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 қарашадағы № 1264 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік міндетемелерді орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                                 Өмір сүру ұзақтығын ұлғайту, жалпы өлім-жітімнің азаюы.                      

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                                          Жоғары мамандандырылған медициналық көмек алу қолжетімділігін қамтамасыз ету. Халықтың күтілетін өмір ұзақтығын 2018 жылы -72,7 жасқа жеткізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Аймағының шегінен тыс ғылыми-зерттеу орталықтарында емделуге азаматтарды           тегін /жеңілдік жол ақысымен қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету"

мың теңге

28 978,0

36 949,0

47 216,0

43 907,0

46 102,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

28 978,0

36 949,0

47 216,0

43 907,0

46 102,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жоғарғы мамандандырылған медициналық қызмет қабылдау

адам

2396

2708

2708

2708

2708


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                     001    "Жергілікті    деңгейде     денсаулық

коды және атауы:                                                  сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4  желтоқсандағы Бюджет кодексі, Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 тамыздағы  № 552 қаулысымен бекітілген «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 қарашадағы  № 1264 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                     Денсаулық сақтау саласын басқару және            мақсаты:                                                                қаржыландыруды жетілдіру.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                             

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету және денсаулық сақтау басқару саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, аккредитация жүргізу,  азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын іске асыруды қамтамасыз ету, азаматтарға медициналық қызмет көрсететін ұйымдарда жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстана отырып кепілдендірілген медициналық қызмет көрсету құқығын қамтамасыз ету,облыс тұрғындарының денсаулығына әсер ететін факторларға талдау жағдайларын зерттеу, тұрғындардың өлім-жітім және аурущаңдылығын төмендету, тұрғындардың денсаулығын қорғау туралы бағдарлама мен жоспарларды әзірлеу және одан әрі денсаулық сақтау ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлеу. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметтерін жасау.

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Жергілікті    деңгейде     денсаулық     сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

153 259,7

174 204,4

206 917,3

167 517,0

170 206,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

153 259,7

174 204,4

206 917,3

167 517,0

170 206,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Мемлекеттік қызметкерлердің  саны

адам

29

34

33

33

33

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

33

35

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

0

50

110

110

110

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

шт

0

43

80

80

80


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      041 "Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 347 шешімі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".  "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығы,                                                                                                                ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы «8» тамыздағы  22-сессиясының № 230 шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Облыс тұрғындарының денсаулығын жақсарту, басқару және қаржыландыру жүйесін жақсарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның

 түпкілікті нәтижелері                               Ұрпақ өрбіту жасындағы және сәбилерге білікті, мамандандырылған, кеңес беру және диагностикалау, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру.Есірткі заттарды болдырмау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде уақытылы, қолжетімді және білікті көмекті туберкулезбен ауыратын, психикалық және инфекциялық аурумен ауыратын науқастарға қолжетімді болу. Тұрғындарға ақпараттық - білім беру материалдарын тарату, насихаттау  және АҚТҚ-ға анонимді тестилеуді өз еркімен  келу және тұрғындардың оса топтарына кеңес беру  қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету"

мың теңге

0,0

0,0

350 698,0

174 923,0

183 669,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

350 698,0

174 923,0

183 669,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы бойынша оқу орындарында балалар мен жас өспірімдерді нарко-тестілеу  профилактикалық тексеруден өткізу 

балалар

0

0

10292

10342

10392

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" (Муковисцидоз,Буллезный эпидермолиз,Идиопатикалық және екіншілік өкпе артериясының гипертензиясы,Аяқтың эмболиясы және тромбозы,Ювенильді идиопатиялық артрит,Бехчет ауруы,Целиакия)

диспансерлік есепте тұратын науқастар саны

0

0

73

75

80

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

610

625

650

Эклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекенннен келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

265

280

300

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

300

325

350

Эклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

285

300

325


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      039 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың           2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы                № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы «8» тамыздағы  22-сессиясының № 230 шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      ҚР азаматтарының денсаулығын жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсету. Өмір сүру ұзақтығы.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті

нәтижелері                                                 Күтілетін өмір ұзақтығын ұлғайту 2018 ж.-72,2; 2019 ж.-72,35; 2020 ж.-72,35;, Жалпы өлім-жітімді төмендету 1000 адамға шаққанда 2018 ж. - 5,5; 2019 ж. - 5,4; 2020 ж. - 5,3 адам;, Ана өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туылған тұрғынға шаққанда 2018 ж. - 5,28; 2019 ж. - 8,4; 2020 ж. - 8,3 адам;, Сәби өлім-жітімін төмендету 1000 тірі туылғандарға шаққанда 2018 ж. - 8,5; 2019 ж. - 8,4; 2020 ж. - 8,3 адам;, Қан айналым жүйесі ауруынан өлім-жітімді төмендету, 100 мың халыққа шаққанда 2018 ж. - 140; 2019 ж. - 140,07; 2020 ж. - 140,07 адам;, 15-29 жастағы жастар арасында аборт санын төмендету 1 мың әйел шаққанда 2018 ж. - 2,5; 2019 ж. - 2,5; 2020 ж. - 2,5 адам;, БМСКК ұйымдарының жұмыс уақыты созылмалы ауруларын бар науқастарға жедел медициналық көмекті шақырту үлесі (сағат 8-ден 20-ға дейін) 2018 ж. - 23,2; 2019 ж. - 23,2; 2020 ж. - 23,2 адам;, БМСКК деңгейінде алдын алу, ана өлімі 2018 ж. - 5,28; 2019 ж. - 5,27; 2020 ж. - 5,26 адам;, Бала өлімі 7 күннен 5 жасқа дейінгі БМСКК деңгейінде алдын алуға болатын, адам 2018 ж. - 13,5; 2019 ж. - 13,46; 2020 ж. - 13,42 адам;, Өкпе туберкулезін уақытылы диагностикалау (өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары) 2018 ж. - 52,2; 2019 ж. - 52,2; 2020 ж. - 52,2 адам;, 1-2 сатысындағы қатерлі ісікті алғаш рет анықталған жағдайлары (өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары"өткен жылға қарағанда) 2018 ж. - 56,5; 2019 ж. - 56,5; 2020 ж. - 56,5 адам;, Жүрек қан тамырлары жүйесінің асқынған науқастарды ауруханаға жатқызу деңгейін (миокард инфарктісі, инсульт) 2018 ж. - 42;2019 ж. - 42; 2020 ж. - 42 пайыз;

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

«Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызметін көрсетуі»

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

689 718,0

603 601,0

629 063,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

689 718,0

603 601,0

629 063,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жоспарлы жыл

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Ана өлімінің  көрсеткіші

адам

5,40

0,00

5,28

5,27

5,26

Сәби өлімінің көрсеткіші

адам

10,40

8,80

8,50

8,40

8,30

Орташа өмір сүру ұзақтығы

адам

71,91

72,05

72,20

72,35

72,35

Жалпы өлім - жетім көрсеткіші

адам

5,85

5,64

5,50

5,40

5,30

Қанайналым жүйесінің ауруларынан болатын өлім жетім

адам

139,97

125,56

140,36

140,07

140,07

Қатерлі ісік ауруларынан болатын өлім - жетім

адам

70,73

70,5

70,43

70,28

70,21


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы   «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы «8» тамыздағы  22-сессиясының № 230 шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

 

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Денсаулық сақтау басқармасына қарасты мекемелерге жабдықтармен қаматамасыз ету және күрделі жұмыстар жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтар сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 836 625

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 836 625

2 336 405,0

2 336 405,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

151

143

121

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

 

0

25

75

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

1

0

21

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

27

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

1

0

0

Симуляциялық орталықты жабдықтандыру

бірлік

0

1

0

0

0


"Қызылорда облысының денсаулық сақтау                                                                        басқармасы" ММ басшысының                                                                    20____ж."_____"______________                                                                                                  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                     001    "Жергілікті    деңгейде     денсаулық

коды және атауы:                                                  сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4  желтоқсандағы Бюджет кодексі, Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 тамыздағы  № 552 қаулысымен бекітілген «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы «8» тамыздағы  22-сессиясының № 230 шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                     Денсаулық сақтау саласын басқару және            мақсаты:                                                                қаржыландыруды жетілдіру.

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                                          Мемлекеттік органның аппаратты басқару қызметін қамтамасыз ету. Облыс көлемінде денсаулық саласы бойынша жергілікті денгейде мемлекеттік саясатты іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету және денсаулық сақтау басқару саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, аккредитация жүргізу,  азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын іске асыруды қамтамасыз ету, азаматтарға медициналық қызмет көрсететін ұйымдарда жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстана отырып кепілдендірілген медициналық қызмет көрсету құқығын қамтамасыз ету,облыс тұрғындарының денсаулығына әсер ететін факторларға талдау жағдайларын зерттеу, тұрғындардың өлім-жітім және аурущаңдылығын төмендету, тұрғындардың денсаулығын қорғау туралы бағдарлама мен жоспарларды әзірлеу және одан әрі денсаулық сақтау ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлеу. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметтерін жасау.

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

"Жергілікті    деңгейде     денсаулық     сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

153259,7

174 204,4

224 728,8

167 517,0

170206,0

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

153259,7

174 204,4

224 728,8

167 517,0

170 206,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Мемлекеттік қызметкерлердің  саны

адам

29

34

33

33

33

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

33

35

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

0

50

110

110

110

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

шт

0

43

81

81

81


Бюджеттік бағдарламаларды (кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

(қайта бекіту) қағидаларын және олардың 

мазмұнына қойылатын талаптарға

3 қосымша

 

нысаны

 

 

 

 

 

 

 

бюджеттік бағдарламаға енгізілген өзгерістердің

Салыстырмалы кестесі

 

Денсаулық сақтау объектілерінің құрылыстары бойынша берілетін медициналық құрал-жабдықтарды

«ҚазМедТех» АҚ-ға медициналық техниканың оңтайлы техникалық сипаттама жүргізуге қосымша қаражат бөлу және дебиторлық берешек қаржысын азайту

 (бюджет бағдарламаға өзгерістер енгізу себебі көрсетіледі)

 

№ р/н

Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген

Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)

Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)

Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)

1

2

3

4

5

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 "Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Мемлекеттік органның аппаратты басқару қызметін қамтамасыз ету. Облыс көлемінде денсаулық саласы бойынша жергілікті денгейде мемлекеттік саясатты іске асыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші

 

Өлшем бірлігі

 

Жоспарлы  кезең

 

2018ж

 

2019ж

 

2020ж

Мемлекеттік қызметкерлердің  саны

адам

34

34

34

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

110

110

110

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

шт

81

81

81

 

(Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері бюджеттік кіші бағдарламалар болмаған жағдайда көрсетіледі)

 

 

Бюджеттік бағдалама бойынша шығыстар

 

Өлшем бірлігі

 

Жоспарлы кезең

 

2018ж

 

2019ж

 

2020ж

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

мың теңге

184610,0

 

167 517,0

170 206,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар

 

мың теңге

184610,0

 

167 517,0

170 206,0

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы : 001 "Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Мемлекеттік органның аппаратты басқару қызметін қамтамасыз ету. Облыс көлемінде денсаулық саласы бойынша жергілікті денгейде мемлекеттік саясатты іске асыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші

 

Өлшем бірлігі

 

Жоспарлы  кезең

 

2018ж

 

2019ж

 

2020ж

Мемлекеттік қызметкерлердің 

адам

34

34

34

саны

адам

 

 

 

Мемлекеттік  штаттан тыс қызметкерлердің  саны

адам

35

35

35

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы күтім және психологиялық қолдау қажет ететін науқастарға мейірбикелік күтім бөлімшесінің арнаулы қызметі

адам

110

110

110

Медициналық техниканың тиімді техникалық сипатттамасы қызметі

шт

81

81

81

 

(Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері бюджеттік кіші бағдарламалар болмаған жағдайда көрсетіледі)

 

 

Бюджеттік бағдалама бойынша шығыстар

 

Өлшем бірлігі

 

Жоспарлы кезең

 

2018ж

 

2019ж

 

2020ж

 

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

мың теңге

223 727,8

167 517,0

170 206,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар

 

мың теңге

223 727,8

167 517,0

170 206,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+39117,8

 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 4 маусымдағы         № 1133 қаулысының негізінде қосымша 39 117,8 мың теңге    Денсаулық сақтау объектілерінің құрылыстары бойынша берілетін медициналық құрал-жабдықтарды

«ҚазМедТех» АҚ-ға медициналық техниканың оңтайлы техникалық сипаттама жүргізуге қосымша қаражат бөлінді 

 

 

 

 

 


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      108 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы",««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы  № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 25 сәуірдегі  № 1100 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын концессиялық жобалардың консультативтік сүйемелдеу

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысын әзірлеу, конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

42 035,0

169 005,0

 

0,0

0,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде ауысымына 250 келушіге арналған  емхана құрылысы», «Арал ауданы Бекбаул ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Сырдария ауданы Ақжарма ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Қазалы ауданы Өркендеу ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Шиелі ауданы Жөлек ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» жобаларының  концепциясын әзірлеуге және конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

нысан

1,0

4,0

0,0

0,0

0,0

"Арал ауданы Шижаға ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Бозкөл  ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Қаукей ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Жаңажол ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Тұрмағамбет дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Мырзабай ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жанақорған ауданы Озкент ауылдық округі "дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жаңақорған ауданы Бірлік ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Қараөзек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Белкөл ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Таң ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Н.Бекежанов ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қазалы ауданы Айтеке би ауылы ауысымда 250 адам қабылдайтын аудандық емхана құрылысы, Қызылорда қаласы сол жағалаудағы ауысымында 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы, "Қызылорда №6 емхана және орталық аудандық ауруханалардың" медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы ОКДЦ және тубдиспансері "медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы ОМЦ " медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы қалалық аурухана,ОПЦ,ОДБ медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы онкологиялық аурухананың" медициналық кешенді құрылысы, "№1 Қалалық емхана ШЖҚ МКК" сенім беру басқармасы , "Аймақтық диагностикалық орталықта ЧИКАП орталығының ашылуы. "Облыстық медицина орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік комуналдық  кәсіпорнына жинақталған операциялық жүйесін орнату. Қызылорда облысының медициналық мекемелеріне электрондық тіркеу және кезекке тұру медициналық ақпараттың жүйесін орнату.

нысан

0,0

0,0

26,0

5,0

5,0


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      041 "Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 347 шешімі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".  "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығы,                                                                                                                ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 3 сәуірдегі  № 1084 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Облыс тұрғындарының денсаулығын жақсарту, басқару және қаржыландыру жүйесін жақсарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның

 түпкілікті нәтижелері                               Ұрпақ өрбіту жасындағы және сәбилерге білікті, мамандандырылған, кеңес беру және диагностикалау, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру.Есірткі заттарды болдырмау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде уақытылы, қолжетімді және білікті көмекті туберкулезбен ауыратын, психикалық және инфекциялық аурумен ауыратын науқастарға қолжетімді болу. Тұрғындарға ақпараттық - білім беру материалдарын тарату, насихаттау  және АҚТҚ-ға анонимді тестилеуді өз еркімен  келу және тұрғындардың оса топтарына кеңес беру  қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

462 069,0

174 923,0

183 669,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы бойынша оқу орындарында балалар мен жас өспірімдерді нарко-тестілеу  профилактикалық тексеруден өткізу 

балалар

0

0

10292

10342

10392

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" (Муковисцидоз,Буллезный эпидермолиз,Идиопатикалық және екіншілік өкпе артериясының гипертензиясы,Аяқтың эмболиясы және тромбозы,Ювенильді идиопатиялық артрит,Бехчет ауруы,Целиакия)

диспансерлік есепте тұратын науқастар саны

0

0

73

75

80

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

610

625

650

Эклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекенннен келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

265

280

300

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

300

325

350

Эклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

285

300

325


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы                                                «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 3 сәуірдегі  № 1084 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         капиталдық шығындарды іске асыру

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 854 656,0

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 854 656,0

2 336 405,0

2 336 405,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру, күрделі жөндеу жүргізу.

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

КТ, МРТ-мен жабдықтандыру

бірлік

0

0

0

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                        000 - "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             Капиталдық шығындарды іске асыру

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру, күрделі жөндеу жүргізу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

151

143

121

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

 

0

25

75

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

1

0

21

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

27

0

0

 ПМСП (қала-аудандық емханалар) ұйымдарында материалдық-техникалық жабдықтандыру.

бірлік

0

0

0

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

1

0

0

Симуляциялық орталықты жабдықтандыру

бірлік

0

1

0

0

0

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

 

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 854 656,0

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 854 656,0

2 336 405,0

2 336 405,0

 

 


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      108 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы",««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы  № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 16 наурыздағы  № 1074 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын концессиялық жобалардың консультативтік сүйемелдеу

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысын әзірлеу, конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

42 035,0

146 766,0

0,0

0,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде ауысымына 250 келушіге арналған  емхана құрылысы», «Арал ауданы Бекбаул ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Сырдария ауданы Ақжарма ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Қазалы ауданы Өркендеу ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Шиелі ауданы Жөлек ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» жобаларының  концепциясын әзірлеуге және конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

нысан

1,0

4,0

0,0

0,0

0,0

"Арал ауданы Шижаға ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Бозкөл  ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Қаукей ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Жаңажол ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Тұрмағамбет дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Мырзабай ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жанақорған ауданы Озкент ауылдық округі "дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жаңақорған ауданы Бірлік ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Қараөзек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Белкөл ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Таң ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Н.Бекежанов ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қазалы ауданы Айтеке би ауылы ауысымда 250 адам қабылдайтын аудандық емхана құрылысы, Қызылорда қаласы сол жағалаудағы ауысымында 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы, "Қызылорда №6 емхана және орталық аудандық ауруханалардың" медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы ОКДЦ және тубдиспансері "медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы ОМЦ " медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы қалалық аурухана,ОПЦ,ОДБ медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы онкологиялық аурухананың" медициналық кешенді құрылысы, "№1 Қалалық емхана ШЖҚ МКК" сенім беру басқармасы , "Аймақтық диагностикалық орталықта ЧИКАП орталығының ашылуы. "Облыстық медицина орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік комуналдық  кәсіпорнына жинақталған операциялық жүйесін орнату. Қызылорда облысының медициналық мекемелеріне электрондық тіркеу және кезекке тұру медициналық ақпараттың жүйесін орнату.

нысан

0,0

0,0

26,0

5,0

5,0

 

 


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпанындағы  № 1046 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекмемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

785 644,0

41 350,0

0,0

0,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Қызылорда қаласы Исатай Тайманов көшесі бойындағы ауысымына 400 келушіге арналған емхананы ашу

жоба

0

1

1

1

1


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      041 "Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 347 шешімі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".  "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығы,                                                                                                                ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпанындағы  № 1046 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Облыс тұрғындарының денсаулығын жақсарту, басқару және қаржыландыру жүйесін жақсарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның

 түпкілікті нәтижелері                               Ұрпақ өрбіту жасындағы және сәбилерге білікті, мамандандырылған, кеңес беру және диагностикалау, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру.Есірткі заттарды болдырмау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде уақытылы, қолжетімді және білікті көмекті туберкулезбен ауыратын, психикалық және инфекциялық аурумен ауыратын науқастарға қолжетімді болу. Тұрғындарға ақпараттық - білім беру материалдарын тарату, насихаттау  және АҚТҚ-ға анонимді тестилеуді өз еркімен  келу және тұрғындардың оса топтарына кеңес беру  қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

457 113,0

174 923,0

183 669,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы бойынша оқу орындарында балалар мен жас өспірімдерді нарко-тестілеу  профилактикалық тексеруден өткізу 

балалар

0

0

10292

10342

10392

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" (Муковисцидоз,Буллезный эпидермолиз,Идиопатикалық және екіншілік

өкпе артериясының гипертензиясы,Аяқтың эмболиясы және тромбозы,Ювенильді идиопатиялық артрит)

диспансерлік есепте тұратын науқастар саны

0

0

40

45

50

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

610

625

650

Эклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекенннен келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

265

280

300

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

300

325

350

Эклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

285

300

325


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      039 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың           2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы", ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы                № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпанындағы  № 1046 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      ҚР азаматтарының денсаулығын жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсету. Өмір сүру ұзақтығы.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

Күтілетін өмір ұзақтығын ұлғайту

жыл

72,3

72,7

73

Жалпы өлім-жітімді төмендету 1000 адамға шаққанда

адам

5,85

5,79

5,79

Ана өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туылған тұрғынға шаққанда

адам

5,28

5,27

5,26

Сәби өлім-жітімін төмендету 1000 тірі туылғандарға шаққанда

адам

8,5

8,4

8,3

Қан айналым жүйесі ауруынан өлім-жітімді төмендету, 100 мың халыққа шаққанда

адам

140,36

140,07

140,07

 15-29 жастағы жастар арасында аборт санын төмендету 1 мың әйел шаққанда

адам

2,5

2,5

2,5

БМСКК ұйымдарының жұмыс уақыты созылмалы ауруларын бар науқастарға жедел медициналық көмекті шақырту үлесі (сағат 8-ден 20-ға дейін)

%

25

25

25

БМСКК деңгейінде алдын алу, ана өлімі

адам

5,28

5,27

5,26

 Бала өлімі 7 күннен 5 жасқа дейінгі БМСКК деңгейінде алдын алуға болатын, адам

адам

13,49

13,46

13,43

Өкпе туберкулезін уақытылы диагностикалау (өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары)

%

52,2

52,2

52,2

1-2 сатысындағы қатерлі ісікті алғаш рет анықталған жағдайлары (өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары"өткен жылға қарағанда)

%

56,5

56,5

56,5

Жүрек қан тамырлары жүйесінің асқынған науқастарды ауруханаға жатқызу деңгейін (миокард инфарктісі, инсульт)

%

42

42

42

 БМСКК жұмысына негізделген шағымдар (саны)

саны

0

0

0

 

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

16 060 493,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

1 841 311,3

780 807,5

621 808,0

603 601,0

629 063,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17 901 804,6

780 807,5

621 808,0

603 601,0

629 063,0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Амбулаторлы-емханалық ұйымдарда онкологиялық кабинеттердің саны

дана

16

16

16

16

16

Амбулаторлы-емханалық ұйымдарда маммологиялық кабинеттердің саны

дана

9

16

16

16

16

Көп бейінді клиникалардың бөлімдерінде, консультативті-диагностикалық емханаларында (орталықтарда) проктологиялық кабинеттер саны

дана

8

16

16

16

16

БМСКК ұйымдарында тіркелген тұрғандар саны

адам

707 225,00

749 467,00

749 467,00

749 467,00

749 467,00

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

ҚР Қаржы министрлігі бойынша шығындар

мың теңге

15748249

0

0

0

0

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі бойынша шығындар

мың теңге

312244,3

0

0

0

0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

16 060 493,30

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                        "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             Капиталдық шығындарды іске асыру

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

 

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

1 841 311,30

780 807,50

621 808,00

603 601,00

629 063,00

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1 841 311,3

780 807,5

621 808,0

603 601,0

629 063,0

 


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729                                     Қаулысы                                                           «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974  қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпанындағы  № 1046 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         капиталдық шығындарды іске асыру

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 573 943,0

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 573 943,0

2 336 405,0

2 336 405,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру, күрделі жөндеу жүргізу.

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

96903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

96903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

КТ, МРТ-мен жабдықтандыру

бірлік

0

0

0

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                        000 - "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             Капиталдық шығындарды іске асыру

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру, күрделі жөндеу жүргізу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

Медициналық және медициналық емес  құрал-жабдықтар

бірлік

151

143

121

0

0

Санитарлық автокөлігін сатып алу

 

0

25

75

0

0

Медициналық жедел жәрдем қызметін санитарлық автокөлікпен жабдықтандыру

бірлік

1

0

21

0

0

Онкологиялық диспансерді материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

27

0

0

 ПМСП (қала-аудандық емханалар) ұйымдарында материалдық-техникалық жабдықтандыру.

бірлік

0

0

0

0

0

Консультативті-диагностикалық орталығын материалдық-техникалық жабдықтандыру

бірлік

0

0

1

0

0

Симуляциялық орталықты жабдықтандыру

бірлік

0

1

0

0

0

Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау обьектілер саны

бірлік

1

5

2

0

0

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

 

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 573 943,0

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 573 943,0

2 336 405,0

2 336 405,0

 


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      003 «Кадрлардың біліктілігін арттыру және                                                                                                           оларды қайта даярлау»

                       

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығы,                                                                                                                                                                  ««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпанындағы  № 1046 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                                 Сапалы медициналық қызмет көрсетуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласындағы тиімді кадрлық саясатын қалыптастыру.                                                        

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                                          Кадрларды даярлауды жетілдіру және үздіксіз кәсіби дамыту. Денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен тәжірибелік дағдыларын тереңдету.

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және фармацевтика кадрларының кәсіби дамуы, денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен тәжірибелік дағдыларын тереңдету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

64 898,0

74 935,0

129 621,0

72 443,0

76 065,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Есепті кезеңде мамандандырудан және қайта даярлаудан өткен дәрігерлердің саны.

адам

790

934

1644

1200

1000

Медициналық ұйымдардың бухгалтерлер мен экономистердің біліктілігін арттыру.

адам

25

25

20

20

20

 


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      108 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Кодексі,  Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V1 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы",««2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12желтоқсандағы 17-сесиясының   № 157 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы  № 974 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы  № 1016 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын концессиялық жобалардың консультативтік сүйемелдеу

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері                                Концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысын әзірлеу, конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау нысандарындағы медициналық қызметтің жағдайын жақсарту

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

42 035,0

101 968,0

0,0

0,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде ауысымына 250 келушіге арналған  емхана құрылысы», «Арал ауданы Бекбаул ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Сырдария ауданы Ақжарма ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Қазалы ауданы Өркендеу ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы», - «Шиелі ауданы Жөлек ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» жобаларының  концепциясын әзірлеуге және конкурстық құжаттарды әзірлеу, концессиялық келісім-шарт жобасын әзірлеу, тәуелсіз конкурстық өтінімдерді бағалау

нысан

1,0

4,0

0,0

0,0

0,0

"Арал ауданы Шижаға ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Бозкөл  ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қазалы ауданы Қаукей ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Жаңажол ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Қармақшы ауданы Тұрмағамбет дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округі " дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Мырзабай ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жанақорған ауданы Озкент ауылдық округі "дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Жаңақорған ауданы Бірлік ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Қараөзек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қызылорда қаласы Белкөл ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы,"Жалағаш ауданы Таң ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, "Шиелі ауданы Н.Бекежанов ауылдық округі" дәрігерлік амбулатория құрылысы, " Қазалы ауданы Айтеке би ауылы ауысымда 250 адам қабылдайтын аудандық емхана құрылысы, Қызылорда қаласы сол жағалаудағы ауысымында 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы, "Қызылорда №6 емхана және орталық аудандық ауруханалардың" медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы ОКДЦ және тубдиспансері "медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы ОМЦ " медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы қалалық аурухана,ОПЦ,ОДБ медициналық кешенді құрылысы, "Қызылорда облысы онкологиялық аурухананың" медициналық кешенді құрылысы, "№1 Қалалық емхана ШЖҚ МКК" сенім беру басқармасы , "Аймақтық диагностикалық орталықта ЧИКАП орталығының ашылуы.

нысан

0,0

0,0

24,0

5,0

5,0


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      043 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды және қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 30 қаңтардағы № 35 бұйрығы, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттік міндеттемелерді орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Халықтың денсаулығын сақтау және нығайту, кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру, қамтамасыз ету, медициналық ұйымдарды білікті кадрлармен қамтамасыз ету. 100% қамтамассыз етілу.  Стипендия алатын оқушылардың стипендия мөлшерін     10 және 25 пайызға жоғарлату

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес орта медициналық және фармацевтикалық білімі бар медициналық қызметкерлерді дайындау қызметі

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

116 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

292 322,00

414 014,00

454 446,0

448 260,0

459 584,00

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

408 865,00

414 014,00

454 446,00

448 260,00

459 584,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес орта медициналық және фармацевтикалық білімі бар медициналық қызметкерлерді дайындау қызметі

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

116 543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

116 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                        000 - "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау"

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес орта медициналық және фармацевтикалық білімі бар медициналық қызметкерлерді дайындау қызметі

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Студенттерді қабылдау бойынша оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

бірлік

217

225

225

225

225

Түлектер саны

бірлік

220

249

296

279

279

Колледждерде стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

бірлік

560

597

597

597

597

Колледждерде оқитын орташа жылдық контингент

бірлік

857

861

790

736

736

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

 

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

292 322,00

414 014,00

454 446,0

448 260,0

459 584,00

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

292 322,00

414 014,00

454 446,00

448 260,00

459 584,00


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      041 "Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі", "Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы № 347 шешімі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы".  "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығы,  «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы 

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Облыс тұрғындарының денсаулығын жақсарту, басқару және қаржыландыру жүйесін жақсарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның

 түпкілікті нәтижелері                               Ұрпақ өрбіту жасындағы және сәбилерге білікті, мамандандырылған, кеңес беру және диагностикалау, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру.Есірткі заттарды болдырмау

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде уақытылы, қолжетімді және білікті көмекті туберкулезбен ауыратын, психикалық және инфекциялық аурумен ауыратын науқастарға қолжетімді болу. Тұрғындарға ақпараттық - білім беру материалдарын тарату, насихаттау  және АҚТҚ-ға анонимді тестилеуді өз еркімен  келу және тұрғындардың оса топтарына кеңес беру  қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

445 804,0

174 923,0

183 669,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Қызылорда облысы бойынша оқу орындарында балалар мен жас өспірімдерді нарко-тестілеу  профилактикалық тексеруден өткізу 

балалар

0

0

10292

10342

10392

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік заттарды қосымша беру туралы" (Муковисцидоз,Буллезный эпидермолиз,Идиопатикалық және екіншілік

өкпе артериясының гипертензиясы,Аяқтың эмболиясы және тромбозы,Ювенильді идиопатиялық артрит)

диспансерлік есепте тұратын науқастар саны

0

0

40

45

50

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

610

625

650

Эклампсияның ауыр дәрежесімен ауылдық елді мекенннен келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

265

280

300

Экстрагениталды аурулары бар әйелдердің госпитализациясы

әйелдер саны

0

0

300

325

350

Эклампсияның ауыр дәрежесімен қалалық емханалардан келген әйелдердің сауықтырылуы 

әйелдер саны

0

0

285

300

325


Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      039 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі,  Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы", «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      ҚР азаматтарының денсаулығын жақсарту.ТМККК шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсету. Өмір сүру ұзақтығы.

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

Күтілетін өмір ұзақтығын ұлғайту

жыл

72,3

72,7

73

Жалпы өлім-жітімді төмендету 1000 адамға шаққанда

адам

5,85

5,79

5,79

Ана өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туылған тұрғынға шаққанда

адам

5,28

5,27

5,26

Сәби өлім-жітімін төмендету 1000 тірі туылғандарға шаққанда

адам

8,5

8,4

8,3

Қан айналым жүйесі ауруынан өлім-жітімді төмендету, 100 мың халыққа шаққанда

адам

140,36

140,07

140,07

 15-29 жастағы жастар арасында аборт санын төмендету 1 мың әйел шаққанда

адам

2,5

2,5

2,5

БМСКК ұйымдарының жұмыс уақыты созылмалы ауруларын бар науқастарға жедел медициналық көмекті шақырту үлесі (сағат 8-ден 20-ға дейін)

%

25

25

25

БМСКК деңгейінде алдын алу, ана өлімі

адам

5,28

5,27

5,26

 Бала өлімі 7 күннен 5 жасқа дейінгі БМСКК деңгейінде алдын алуға болатын, адам

адам

13,49

13,46

13,43

Өкпе туберкулезін уақытылы диагностикалау (өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары)

%

52,2

52,2

52,2

1-2 сатысындағы қатерлі ісікті алғаш рет анықталған жағдайлары (өткен жылмен салыстырғанда 2% жоғары"өткен жылға қарағанда)

%

56,5

56,5

56,5

Жүрек қан тамырлары жүйесінің асқынған науқастарды ауруханаға жатқызу деңгейін (миокард инфарктісі, инсульт)

%

42

42

42

 БМСКК жұмысына негізделген шағымдар (саны)

саны

0

0

0

 

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

16 060 493,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

1 841 311,30

780 807,50

698 133,00

603 601,00

629 063,00

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17 901 804,60

780 807,50

698 133,00

603 601,00

629 063,00

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Амбулаторлы-емханалық ұйымдарда онкологиялық кабинеттердің саны

дана

16

16

16

16

16

Амбулаторлы-емханалық ұйымдарда маммологиялық кабинеттердің саны

дана

9

16

16

16

16

Көп бейінді клиникалардың бөлімдерінде, консультативті-диагностикалық емханаларында (орталықтарда) проктологиялық кабинеттер саны

дана

8

16

16

16

16

БМСКК ұйымдарында тіркелген тұрғандар саны

адам

707 225,00

749 467,00

749 467,00

749 467,00

749 467,00

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

ҚР Қаржы министрлігі бойынша шығындар

мың теңге

15748249

0

0

0

0

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі бойынша шығындар

мың теңге

312244,3

0

0

0

0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

16 060 493,30

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                        "Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі"

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             Капиталдық шығындарды іске асыру

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Халыққа білікті, қолжетімді, мамандандырылған, медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, науқастарды оңалту және диспансерлеу бойынша іс-шаралар өткізу , аурудың алдын алуға іс-шараларды ұйымдастыру

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

 

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

1 841 311,30

780 807,50

698 133,00

603 601,00

629 063,00

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1 841 311,30

780 807,50

698 133,00

603 601,00

629 063,00


 

Қызылорда облысының денсаулық сақтау  басқармасы" ММ басшысының

20____ж."_____"______________   

  №_______ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

2018 -2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның                    

коды және атауы:                                      033 "Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Бюджеттiк бағдарламаның                     Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы (басқарма

басшысы:                                                    басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтік құқықтық негізі:                ҚР 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы                                                «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының № 157 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 974 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның

түрі:

мемлекеттік басқару                       

деңгейіне қарай                                           облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мазмұнына қарай                                         капиталдық шығындарды іске асыру

іске асыру түріне қарай                               Жеке

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның                    

мақсаты:                                                      Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

түпкілікті нәтижелері:                              Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі):                       Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарында күрделі жөндеу , қажетті медициналық және медициналық емес жабдықтарды қамтамасыз ету

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

710 234,2

2 589 563,1

2 416 063,0

2 336 405,0

2 336 405,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

807 138,0

2 589 563,1

2 416 063,0

2 336 405,0

2 336 405,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның

коды мен атауы:                                                    011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның

түрі:

мазмұнына байланысты                             мемлекеттік міндетемелерді орындау.

ағымдағы/даму                                             Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның

сипаттамасы (негіздемесі)                        Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру, күрделі жөндеу жүргізу.

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

2020 ж.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

96 903,8

0,0

0,0

0,0

0,0