Денсаулық сақтау саласы бойынша  2018жылдың 12 айдың қорытындысы

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда (5,0- 2018ж 12ай) құрады, өткен жылмен cалыстырғанда 23,8% төмендеген. (2017 жылдың 12 ай –5,2);

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 145,8 құрап, өткен жылмен салыстырғанда 5,6% төмендеген . (2017 жылдың 12 ай –154,6);

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 56,6 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 22,6% төмендеген (2017 жылдың 12 ай –73,2);

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 55,2 құрады, өткен жылмен салыстырғанда10,9 %  төмендеген. (2017 жылдың 12 ай –62,0 );

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 12,5 төмендеген. (2017 жылдың 12 ай –3,2);

Қанайналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 3103,3 (2018-12 ай) құрап, өткен жылмен салыстырғанда3,5 % жоғарылаған (2017 жылдың 12 ай –2998,0 );

Қанайналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –112,6 (2018ж 12ай) құрады, өткен жылмен салыстырғанда 8,8% төмендеген. (2017 жылдың 12 ай –123,5 )

 

Денсаулық сақтау саласы бойынша  2018жылдың ІIІ тоқсан қорытындысы

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда(3,7- 2018ж 9ай)құрады, өткен жылменс алыстырғанда 2,6% төмендеген. (2017 жылдың IIІ тоқсаны –3,8);

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 113,4құрап, өткен жылмен салыстырғанда 0,4% жоғарылаған . (2017 жылдың IIІтоқсаны –111,1);

Қатерлі ісіктерден өлімк өрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 46,4 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 0,4% төмендеген (2017 жылдың IIІтоқсаны –46,2);

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 45,0құрады, өткенжылменсалыстырғанда2,2%  төмендеген. (2017 жылдың IIІтоқсаны –46,0 );

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2,4 құрады, өткенжылменсалыстырғанда 2 есе жоғарылады. (2017 жылдыңIIІтоқсаны –1,7);

Қанайналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2497,8,8 (2018-9 ай)құрап, өткен жылмен салыстырғанда1,6% төмендеген (2017 жылдың IIІтоқсаны –2527,3 );

Қанайналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –78,4(2018ж 9ай)құрады, өткен жылмен салыстырғанда 3,7% төмендеген. (2017 жылдың IIІтоқсаны –81,4 )

 

 

Денсаулық сақтау саласы бойынша  2018 жылдың ІIтоқсан қорытындысы

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда(2,1- 2018ж 5ай)құрады, өткен жылменс алыстырғанда 4,5% төмендеген. (2017 жылдың IIтоқсаны –2,2);

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 79,8құрап, өткен жылмен салыстырғанда 9,1% жоғарылаған . (2017 жылдың II тоқсаны –73,6 );

Қатерлі  ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 32,6 құрады, өткен жылмен салыстырғанда12,3% төмендеген (2017 жылдың IIтоқсаны –37,2 );

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 35,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда3,2%  төмендеген. (2017 жылдың II тоқсаны –37,0 );

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 1,8 құрады, өткен жылме нсалыстырғанда 50% жоғарылады. (2017 жылдың I Iтоқсаны –1,2 );

Қанайналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 1357,8 (2018-5 ай) құрап, өткен жылмен салыстырғанда1,6% төмендеген (2017 жылдың II тоқсаны –1380,3 );


Денсаулық сақтау саласы бойынша  2018 жылдың І тоқсан қорытындысы

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда 1,3 құрады, өткен жылмен салыстырғанда бірдей деңгейде. (2017 жылдың 1 тоқсаны –1,3 );

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 30,6 құрап, өткен жылмен салыстырғанда 10,3% төмендеген. (2017 жылдың 1 тоқсаны –34,1 );

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 15,2 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 9,5% төмендеген (2017 жылдың 1 тоқсаны –16,8 );

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 15,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 14,6%  төмендеген. (2017 жылдың 1 тоқсаны –18,5 );

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 0,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге жоғарылады. (2017 жылдың 1 тоқсаны –0,4 );

Қанайналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 873,8 құрап, өткен жылмен салыстырғанда 2,6% жоғарылады (2017 жылдың 1 тоқсаны –851,2 );

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –27,6 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 2,5% төмендеген.  (2017 жылдың 1 тоқсаны –28,3 )


Денсаулық сақтау саласы бойынша  2017 жылдың 11 ай

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда 4,7 құрады, өткен жылмен салыстырғанда бір деңгейде . (2016жылдың 11 ай 4,7).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 142,2  құрап, өткен жылмен салыстырғанда 3,7 % төмендеген. (2016жылдың 11 айында  – 147,8).

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 56,1 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 19,1% төмендеген. (2016 жылдың 11 ай  – 69,4).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 56,4 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 11,3%  төмендеген. (2016 жылдың 11 ай  – 63,6).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2,3 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 11,1% төмендеген. (2016жылдың   11 ай  – 2,7).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 3026,0  құрап, өткен жылмен салыстырғанда 16,3% жоғарылады (2016жылдың 11 ай – 2601,8 ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 94,2 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 2,5% төмендеген. (2016жылдың 11 ай  – 96,7).


Денсаулық сақтау саласы бойынша  2017 жылдың ІІІ тоқсаны

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда 3,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 2,5%  төмендеген. (2016жылдың 3 тоқсаны 3,9).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 116,9  құрап, өткен жылмен салыстырғанда 1,9% жоғарылаған (2016жылдың 3 тоқсаны  – 114,7).

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 48,7 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 0,2% жоғарылаған (2016 жылдың 3тоқсаны  – 48,6).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 48,3 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 7,6%  төмендеген. (2016 жылдың 3 тоқсаны  – 52,3).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 1,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 30,7% төмендеген. (2016жылдың   3 тоқсаны  – 2,6).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2497,0  құрап, өткен жылмен салыстырғанда 17,9% жоғарылады (2016жылдың 3 тоқсаны – 2116,8 ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 81,8 құрады, өткен жылмен салыстырғанда15,04% жоғарылады (2016жылдың 3тоқсаны  – 71,1).


Денсаулық сақтау саласы ойынша  2017 жылдың ІІ тоқсаны

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда2,6құрады, өткен жылмен салыстырғанда3,7 %  төмендеген. (2016жылдың 2 тоқсаны 2,7).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 74,5  құрап, өткен жылмен салыстырғанда5% төмендеген (2016жылдың 2тоқсаны  – 78,3)

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 38,8құрады, өткен жылмен салыстырғанда2,6 жоғарылаған (2016жылдың2тоқсаны  – 37,8).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 38,8құрады, өткен жылмен салыстырғанда1,3%  төмендеген. (2016жылдың 2тоқсаны  – 39,3).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 1,2 құрады, өткен жылмен салыстырғанда53,8% төмендеген. (2016жылдың 2тоқсаны  – 2,6).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 1642,6  құрап, өткен жылмен салыстырғанда5,8% жоғарылады (2016жылдың 2тоқсаны – 1551,5 ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 55,9 құрады, өткен жылмен салыстырғанда10,7% төмендеді (2015 жылдың 2тоқсаны  – 50,5).


Денсаулық сақтау саласы бойынша  2017 жылдың 1 тоқсаны

 

Жалпы өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда 1,2 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 7,7% төмендеген. (2016 жыл–1,3% ).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 33,8 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 0,89 % жоғарылады (2016 жылдың 3 тоқсаны  – 33,5 % ).

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –16,7 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 19,7  % төмендеген.  (2016 жылдың 3 тоқсаны  – 20,8 % ).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –17,7 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 1,7 %  төмендеген. (2016 жылдың 3 тоқсаны  – 18,0 %).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 0,4  құрады, өткен жылмен салыстырғанда 81,8 төмендеген. (2016 жылдың 3 тоқсаны  – 2,2).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 859,8%  құрады, өткен жылмен салыстырғанда 1,8 % жоғарылады (2016 жылдың 3 тоқсаны – 844,1 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 28,6 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 2,9 % жоғарылаған (2016 жылдың 3 тоқсаны  – 25,6 % ).


 

Денсаулық сақтау саласы бойынша  2016 жылдық қорытындысы

 

Жалпы өлім көрсеткіші

1000 адамға шаққанда 5,0 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 13,3 %  төмендеген. (2015 жыл–5,7% ).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 154,9  құрап, өткен жылмен салыстырғанда 11,2 % жоғарылады (2015 жылдың 4 тоқсаны  – 139,3 % ).

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 81,7 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 7,9% төмендеген.  (2015 жылдың 4 тоқсаны  – 88,8).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 64,9 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 10,3 %  төмендеген. (2015 жылдың 4 тоқсаны  – 72,4 ).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 3,4 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 17,1  % төмендеген. (2015 жылдың 4 тоқсаны  – 4,1 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2858,2  құрап, өткен жылмен салыстырғанда 12,4 % жоғарылады (2015 жылдың 4 тоқсаны – 2543,4 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 105,9 құрады, өткен жылмен салыстырғанда 21,6% төмендеді (2015 жылдың 4 тоқсаны  – 135,0).

Ана өлімі

100 мың тірі туылған нәрестеге шаққанда 2015 жылдық 9 жағдай тіркелініп  46,8‰  болса, 2016 жылыдық қорытындысымен 1 жағдай  тіркеліп 5,4-ті құрап, 88,4 пайызға төмендеген.

Сәбилер шетінеу көрсеткіші

 1000 тірі туылған нәрестеге шаққанда  9,6‰, ал 2015  жылдың қорытындысында 10,7‰ болып, 10,5% төмендеген.


 

Денсаулық сақтау саласы бойынша  2016 жылдың 3 тоқсаны

 

Жалпы өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда 4,0–% құрады, өткен жылмен салыстырғанда 2,4 %  төмендеген. (2015 жыл–4,1% ).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 114,8 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 1,4 % жоғарылады (2015 жылдың 3 тоқсаны  – 113,2 % ).

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –48,6 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 25,2  % төмендеген.  (2015 жылдың 3 тоқсаны  – 65,0 % ).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда –52,3% құрады, өткен жылмен салыстырғанда 10,1 %  төмендеген. (2015 жылдың 3 тоқсаны  – 58,2 % ).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2,6 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 27,7  % төмендеген. (2015 жылдың 3 тоқсаны  – 3,6 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2029,2%  құрады, өткен жылмен салыстырғанда 15 % жоғарылады (2015 жылдың 3 тоқсаны – 1764,7 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 77,3 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 12,6 % төмендеді (2015 жылдың 3 тоқсаны  – 88,5 % ).

Ана өлімі

100 мың тірі туылған нәрестеге шаққанда 2015 жылы 9 айында  5 жағдай тіркелініп  34,5‰  болса, 2016 жылы 9 ай қорытындысымен 1 жағдай  тіркеліп 7,1-ді құрап, 79,4 пайызға төмендеген.

Сәбилер шетінеу көрсеткіші

 1000 тірі туылған нәрестеге шаққанда  11,3‰, ал 2015  жылдың 9 айында  9,6‰,   17,7% жоғарлаған

 

 

Денсаулық сақтау саласы бойынша  2016 жылдың 2 тоқсаны

 

Жалпы өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2,2 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда бір деңгейде (2015 жылдың 2 тоқсаны  – 2,2 % ).

Қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 74,1 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 5,4 % жоғарылады (2015 жылдың 2 тоқсаны  – 70,3 % ).

Қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 35,0 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 13,4 % төмендеген. (2015 жылдың 2 тоқсаны  – 40,4 % ).

Туберкулезбен аурушандық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 37,3 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 5,1 %  төмендеген. (2015 жылдың 2 тоқсаны  – 39,3 % ).

Туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 2,9 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 9,4  % төмендеген.  (2015 жылдың 2 тоқсаны  – 3,2 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларымен аурушаңдық көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 1299,2 %  құрады, өткен жылмен салыстырғанда 27,6 % жоғарылады (2015 жылдың 2 тоқсаны – 1018,0 % ).

Қан айналым жүйесі ауруларынан  өлім көрсеткіші

100 мың адамға шаққанда – 37,3 % құрады, өткен жылмен салыстырғанда 22,8 % төмендеді (2015 жылдың 2 тоқсаны  – 48,3 % ).

Ана өлімі

Ана өлім көрсеткіші 100 мың тірі туылған нәрестеге шаққанда 2015 жылы 6 айында  4 жағдай тіркелініп  43,8‰  болса; 2016 жылы 6 ай қорытындысымен 1 жағдай  тіркеліп 11,2 ны құрап, 291 пайызға төмендеген.

 

Сәбилер шетінеу көрсеткіші

 2016 жылдың   жылдық  6 айдың қорытындысы бойынша 1000 тірі туылған нәрестеге шаққанда  13,7‰, ал 2015  жылдың 6 айында  10,3‰, 34  пайызға жоғарлаған.

 

 

 

Құрылған күні: 30-03-2015 18:43
Жаңартылған күні: 30-01-2019 17:15

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика